Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

EDT TOP 10 Free Copy Vol 43

EDT TOP 10 Free Copy Vol 43

67
EDT TOP 10 Free Copy Vol 43
EDT TOP 10 Free Copy Vol 43
ฉบับที่ 43 “ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ” พบกับ

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 : สถานที่เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ละแห่งล้วนสร้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เป็นพื้นที่ให้ความรู้ การศึกษาและเป็นไปเพื่อความสุขของพสกนิกรทั้งสิ้น คงไม่ต้องบรรยายว่าพระองค์ท่านทรงรักพวกเราแค่ไหน เชิญไปสัมผัสผ่านสถานที่เฉลิมพระเกียรติเหล่านี้ด้วยตนเอง

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง : ‘โครงการหลวง’ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเพียงไม่กี่แห่งแต่จริงๆ แล้ว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกิดขึ้นมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมด 38 แห่งด้วยกัน เหล่านี้คือที่เที่ยวโครงการหลวงซึ่งเหมาะกับช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ เที่ยวไปรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คงมีความสุขไม่น้อย

10 เรื่องราวของใช้ส่วนพระองค์...อันทรงคุณค่า : ความทรงจำของพวกเราที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆกันไป ถ้าพูดกันให้เห็นภาพง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การปกครอง และอีกหลายด้าน พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเป็นปราชญ์ ในทุกแขนงการไปตามรอยของใช้ส่วนพระองค์ ไม่เพียงแต่มีเรื่องราวที่ทำให้เรารำลึกถึงพระองค์ท่าน แต่โปรดจงน้อมนำความเพียรสักเศษเสี้ยวของพระองค์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

10 มหาวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร : ถือเป็นมงคลชีวิตที่ครั้งหนึ่งเหล่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับบ้านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้ที่สามารถเล่าต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น

10 พลังบวกดีต่อใจถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 : มีคนเคยพูดว่า หลังการสูญเสียใหญ่ในแต่ละครั้ง เรามักจะพบสิ่งที่หลับใหลอยู่ในตัวเรา หลังจากวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมาหลายคนค้นพบพลังแห่งความรัก ความศรัทธา หัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของตัวเองเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยได้ลุกขึ้นมาใช้หัวใจดูแลกันและกัน และนี่คือเรื่องราวที่ทุกคน ทุกภาคส่วน ตั้งใจทำตามกำลังของตัวเองเพื่อถวายพระองค์ ‘พ่อหลวง’ ด้วยหัวใจดวงเดียวกัน