Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

กาแฟคนรักษ์สวน สาขา 1

เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยสวนสวย ให้บริการอย่างเป็นกันเอง

28 ม.ค. 2554 1412

กาแฟคนรักษ์สวน

Kon Ruk Suan Coffee
  • สาขา : 1
  • ที่อยู่ : 84 ม.2 ซ.วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
  • โทรศัพท์ : 0852634848
  • เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/Konruksuancoffee
  • เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยสวนสวย ให้บริการอย่างเป็นกันเอง

  • วัน-เวลาเปิด/ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.30 น. ถึง 18.00 น. และหยุดวันจันทร์แรกของเดือน