Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

Vatel Restaurant บางรัก

ภัตตาคารวาแตล เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับสถาบัน Vatel ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ภัตตาคารแห่งนี้เป็นเสมือนห้องเรียนให้กับนักศึกษา จึงไม่มีการคิดค่าเซอร์วิสชาร์จ อาหารแต่ละจานราคาย่อมเยา รสชาติอาหารอร่อยชวนลิ้มลองจากเชฟโรงแรมระดับห้าดาว ที่นี่เน้นอาหารสามชาติ คือ ไทย ฝรั่งเศส และอิตาเลียน ซึ่งสำหรับอาหารอิตาเลียนนั้นทางร้านจัดให้มีเพื่อเป็นเกียรติแก่ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นชาวอิตาลี

30 พ.ค. 2551 น. | อ่านแล้ว 7483

ร้านอาหาร วาแตล

Vatel Restaurant
  • ที่อยู่ : 72 ซ.วัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์ : 026397531 , 026397532 , 026397533
  • เว็บไซต์ : http://www.vatelbangkok.com/
  • ภัตตาคารวาแตล เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับสถาบัน Vatel ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ภัตตาคารแห่งนี้เป็นเสมือนห้องเรียนให้กับนักศึกษา จึงไม่มีการคิดค่าเซอร์วิสชาร์จ อาหารแต่ละจานราคาย่อมเยา รสชาติอาหารอร่อยชวนลิ้มลองจากเชฟโรงแรมระดับห้าดาว ที่นี่เน้นอาหารสามชาติ คือ ไทย ฝรั่งเศส และอิตาเลียน ซึ่งสำหรับอาหารอิตาเลียนนั้นทางร้านจัดให้มีเพื่อเป็นเกียรติแก่ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นชาวอิตาลี

ค้นหาร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก