Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

จังหวัดบึงกาฬ

รวม จังหวัดบึงกาฬ ใน EDTguide

บึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 22 ตารางกิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำนานาชาติ อาทิ นกน้ำกว่า 100 ชนิดซึ่งพบเห็นได้ยาก และปลาบู่แคระ ที่พบเห็นได้ยากเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยดำเนินแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จวบจนต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1098 ของโลก

วัดเวฬุวัน บึงกาฬ

วัดเวฬุวัน บึงกาฬ

วัดเวฬุวัน จังหวัดบึงกาฬ วัดที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนา และฝึกอบรมเผยแพร่พุทธศาสนา นอกจากนี้ภายในวัดเวฬุวัน ยังมีตุ๊กตาจีนสลักด้วยไม้เป็นจำนวนมาก

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด