Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

น้ำตกไทรโยค

รวม น้ำตกไทรโยค ใน EDTguide

น้ำตกไทรโยค

น้ำตกไทรโยค

เป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย แยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือคือ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร ส่วนทางด้านใต้นั้นคือ น้ำตกไทรโยคน้อย เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากกว่าสายน้ำที่พุ่งตกลงมากระเซ็นสู่ลำแควน้อย

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด