Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดจันทรังษี

รวม วัดจันทรังษี ใน EDTguide

วัดจันทรังษี

วัดจันทรังษี

เป็นศาสนสถานที่สวยงามบรรยากาศร่มรื่น มีการสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่ประณีตบรรจง ภายในได้ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เหมือน พระมงคลเทพมุณี หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ หลวงพ่อสด สันนิษฐานกันว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างจากช่างฝีมือ องค์ท่านนั้นปรากฏเป็นสีทองอร่าม แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวประชาทั่วไปไม่รู้ลืม ด้านหน้าได้มีการจัดตกแต่งเป็นสนามหญ้ากว้าง พร้อมสวนหย่อมประดับประดาด้วยไม้พุ่ม เปรียบเสมือนสวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  และในส่วนเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักด้วยไม้หอม ปางพันมือสี่หน้า สูง 5 เมตร 8 นิ้ว จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ลงมือแกะสลักต้นไม้หอม ซึ่งมีอายุ 500 ปี เป็นต้นไม้ที่มีแต่ในประเทศจีน ขนาดเกือบ 2 คนโอบ ทั้งหมดมี 9 ต้น

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด