Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

หมวดหมู่แนะนำ

วัดไชยศรี

รวม วัดไชยศรี ใน EDTguide

วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแปลกตา ฝีมือนายทอง ทิพย์ชา เขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่ว นด้านในเล่าเรื่องพุทธประวัติ

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรี อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร

บรรยากาศการก่อเจดีย์ทรายถวายพุทธบูชารอบสิม วัดไชยศรี ขอนแก่น

บรรยากาศการก่อเจดีย์ทรายถวายพุทธบูชารอบสิม วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรี อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร

บรรยากาศการเตรียมงานบุญสงกรานต์อีสาน วัดไชยศรี ขอนแก่น

บรรยากาศการเตรียมงานบุญสงกรานต์อีสาน วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรี อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด