Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

รวม สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ใน EDTguide

จุดชมวิวหยุนไหล ปาย

จุดชมวิวหยุนไหล ปาย

จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้นั้นคือในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.00 - 08.00 น. และสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของเมืองปายที่เบื้องล่างได้ทั้งเมือง การเดินทางไปที่จุดชมวิวแห่งนี้จะต้องไปขึ้นรถสองแถวที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชลจะสะดวกที่สุด เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง มีความลาดชัน และแคบมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด