Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ฮอด

รวม ฮอด ใน EDTguide

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ก่อตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,200 เมตร มีเนื้อที่ 53,433.59 ไร่

Phu Anna Eco House เชียงใหม่

Phu Anna Eco House เชียงใหม่

Phu Anna Eco House รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาและทุ่งนา รีสอร์ทนำวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศห้องพักให้เข้ากับธรรมชาติโดยรอบ และยังมีการให้ลูกค้าได้สัมผัสวิถีธรรมชาติ เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงกระบือ สมกับเป็นวันพักผ่อนที่แสนสบายจริงๆ...

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด