Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

รวม เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ใน EDTguide

เกาะไข่ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)

เกาะไข่ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)

เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวเนียนละเอียด และมีช่องลอดผ่านอันเป็นปฏิมากรรมปั้นแต่งจากธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รับเลือกเป็นเกาะสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ที่เกาะไข่ยังมีเต่ามะเฟือง เต่าสังกะสีจำนวนมากขึ้นมาวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจกายนของทุกปี ท้องทะเลแถบนี้มีปะการังเขากวางมาก

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด