Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เที่ยวชัยนาท

รวม เที่ยวชัยนาท ใน EDTguide

วัดสรรพยาวัฒนาราม ชัยนาท

วัดสรรพยาวัฒนาราม ชัยนาท

วัดสรรพยาวัฒนาราม ชัยนาท สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เดิมชื่อว่าวัดเสาธงหิน หรือ วัดวังหิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมก่อนนี้ชื่อบริเวณหน้าวัดเป็นวังน้ำวน น้ำหมุนเป็นเกลียวเหมือนเสาหิน หลวงพ่อเขียวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก (พ.ศ.2415 - 2435 ) วัดวังหินเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสรรพยาวัฒนาราม เมื่อ พ.ศ.2495 ปีมะเส็ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2500 กรมศิลปากรยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน (มีข้อมูลในแบบสำรวจโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี) สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ (หลังเก่า) วิหาร และกลุ่มเจดีย์ เป็นต้น

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา สมัยรัชกาลที่ 5

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา สมัยรัชกาลที่ 5

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา สมัยรัชกาลที่ 5 ชัยนาท

จุดชมวิวสวนนกชัยนาท วิหารหลวงปู่ศุข ชัยนาท

จุดชมวิวสวนนกชัยนาท วิหารหลวงปู่ศุข ชัยนาท

จุดชมวิวสวนนกชัยนาท วิหารหลวงปู่ศุข ชัยนาท

โบราณสถานวัดพระยาแพรก ชัยนาท

โบราณสถานวัดพระยาแพรก ชัยนาท

โบราณสถานวัดพระยาแพรก ชัยนาท มีพระวิหาร และพระเจดีย์ประธานทรงกลมบนฐานแปดเหลี่ยม ประดิษฐานอยู่ภายในโบราณสถาน

ถนนคนเดินคุ้งสำเภา ชัยนาท

ถนนคนเดินคุ้งสำเภา ชัยนาท

ถนนคนเดินคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ชัยนาท ถนนคนเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณท่าแพขนานยนต์ข้ามฟาก จนถึงลานโพธิ์หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ภายในจำหน่ายอาหารและขนมท้องถิ่นมากมาย บรรยากาศเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนริมแม่น้ำ สามารถแวะมาเที่ยวกันได้ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ 15.00 - 20.00 น. สอบถาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. 0-3552 5687,0-3552-5880

วิหารน้อย ชัยนาท

วิหารน้อย ชัยนาท

วิหารน้อย อยู่ในวัดสรรพยาวัฒนาราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมี 4 ห้อง กว้าง 500 เมตร ยาว 11.50 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สู่แม่น้ำเจ้าพระยา หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่ว และลดชั้นมีเสารองรับ 4 ต้น ที่ด้านหลัง ด้านหน้าก่อเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัว มีประติมากรรมปูนปั้นเรียกว่า พระฉาย คือองค์พระพุทธเจ้าประทับเงาพระองค์บนหน้าผา เป็นพระอุเทสิกะเจดีย์ให้คนที่ผ่านไปมาได้เคารพมีลักษณะพระพุทธเจ้าประทับปรางถวายเนตร พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด