Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เที่ยวระยอง

รวม เที่ยวระยอง ใน EDTguide

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (ระยองอะควาเรียม)

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (ระยองอะควาเรียม)

ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจัดการแสดงออกเป็นหลายส่วนคือ ส่วนนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับการทำประมงทะเล เครื่องมือการทำประมงอาทิ อวนลาก อวนลู ล้อมจับ ส่วนที่สอง การแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งไปจนถึงสัตว์น้ำจากทะเลลึก ส่วนที่สาม พิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ที่สูญพันธุ์ ฟอสซิสเปลือกหอยต่างๆ ส่วนที่สี่ การแสดงพันธุ์สัตว์กลางแจ้งซึ่งจัดแสดงไว้บริเวณรอบๆ อาคาร อาทิ บ่อเต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆ ส่วนสุดท้ายผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ตลาดจำหน่ายสัตว์น้ำในราคาถูก

Rayong Marriott Resort & Spa Hotel ระยอง

Rayong Marriott Resort & Spa Hotel ระยอง

Rayong Marriott Resort & Spa Hotel ที่พักใจกลางเมืองแกลง บริการห้องพักที่ทันสมัย มีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสำหรับวันพักผ่อนสบายๆ กับครอบครัว

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ บริเวณปากแม่น้ำระยองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หากสนใจเข้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน หรือรับฟังบรรยาย จัดสัมมนาหรือกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง โทร.038 - 940108

วัดวังหว้า ระยอง

วัดวังหว้า ระยอง

วัดวังหว้า ชาววังหว้าและหมู่บ้านใกล้เคียงเรียกนามท่านว่า ท่านพ่อคร่ำ ท่านมีอายุ 100 ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 พรรษา 80 นับเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดของเมืองไทย รูปหนึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ หลวงปู่คร่ำเป็นพระภิกษุที่มีบุญญาบารมีเป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว ท่านมีคุณูปการแก่สังคมหลายวงการอย่างกว้างขวาง ทั้งฝ่ายศาสนจักรและ อาณาจักรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ และเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพและ คารวะศรัทธาเป็นอย่างสูงจากชาวพุทธทั่วประเทศ

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีประวัติความเป็นมายาวนานเกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชของชนชาติไทย วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นวัดที่ชาวบ้านจังหวัดระยองนิยมมากราบไหว้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ภายในด้วย คนไทยให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างสูงตั้งอยู่ภายในวัด มีต้นสะตือ ที่ท่านเคยใช้ผูกช้างศึกอยู่ที่หน้าศาลและเคยประทับนั่งในคราวที่มารวบรวมไพล่พลที่เมืองระยอง เพื่อกอบกู้เอกราชคืนจากพม่า

ตลาดเกาะกลอย

ตลาดเกาะกลอย

เส้นทางมอเตอร์เวย์ หรือทางด่วนบูรพาวิถี ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 36 สู่จังหวัดระยอง ตัวตลาดตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมัน ปตท. สี่แยกเกาะกลอย ก่อนเข้าตัวเมืองระยอง

แหลมแม่พิมพ์ ระยอง

แหลมแม่พิมพ์ ระยอง

หาดแม่พิมพ์ เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมกัน ซึ่งเป็นหาดที่ได้รับความนิยมมากของจังหวัดระยอง ชายดหาดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศของหาดนั้นค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว นับว่าเป็นอีกหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ชายหาดมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ต่อเนื่องมาจากหาดวังแก้วไปจนสุดที่หาดแม่พิมพ์ บริเวณชายหาดแม่พิมพ์เล่นน้ำได้ คลื่นไม่แรง หาดทรายสะอาด

ตลาดน้ำเกาะกลอย ระยอง

ตลาดน้ำเกาะกลอย ระยอง

ตลาดน้ำ จำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม กาแฟสด กาแฟโบราณ เสื้อผ้า ของฝากต่างๆ ด้วยบรรยากาศย้อนยุคแบบสบายๆ รับลมเย็นๆ ริมน้ำ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง และตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด อุทยานฯ มีพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งและเกาะต่างๆ ประกอบด้วย หาดแม่รำพึง เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะกรวย เกาะมะขาม เกาะเกล็ดฉลาม เกาะปลายตีน เกาะยุ้งเกลือ เกาะทะลุ เกาะสันฉลาม เกาะจันทร์ และเกาะหินขาว

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระยอง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระยอง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูป รูปปั้นของพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืน มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่หน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ใต้ต้นสะตือนี้ เมื่อเสด็จผ่านระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พลและตั้งทัพ

สวนศรีเมือง

สวนศรีเมือง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สายสุขุมวิท แล้วเลี้ยวเข้าถนนตากสินมหาราช ตรงเข้ามาจนถึงสำนักงานเทศบาล อำเภอเมืองระยอง แล้วให้เลี้ยวขวาเข้าไปจนถึงฝั่งตรงข้าม สวนศรีเมืองจะอยู่ทางด้านหลังของศาลากลางจังหวัดระยอง

สวนรุกขชาติเพ(สวนสน)

สวนรุกขชาติเพ(สวนสน)

เป็นพื้นที่ป่าสนริมชายหาดมีต้นสนหลากพันธุ์ นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน เป็นต้น

วัดป่าประดู่ ระยอง

วัดป่าประดู่ ระยอง

เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ประจำปี 2556

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ประจำปี 2556

ขอเชิญเที่ยว เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด 2556 อาหารทะเล สด สะอาด อร่อย

Strawberry Town ระยอง

Strawberry Town ระยอง

Strawberry Town สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ Brookside Valley Resort ซึ่งชื่อของ Strawberry Town ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความหวานและสดใสของเมืองแห่งนี้ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ จึงเป็นพื้นที่ของความสุขทุกรูปแบบอย่างแท้จริง และได้รับการออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์ตะวันตก โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็นเมืองจำลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสีสันโดดเด่นสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เก็บภาพความทรงจำพร้อมสวนดอกไม้สวยๆ สำหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ คือ Strawberry สีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ หรือ Prince of Strawberry ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมสระน้ำ รอคอยให้นักท่องเที่ยวมาร่วมแชะภาพคู่ด้วย นอกจากนี้ ภายใน Strawberry Town ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น Adventure Land (ปีน ป่าย ไต่ โหน), ฟาร์มแกะ,ร้านอาหาร, ร้านสเต็ก, ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่ถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย บัตรเข้าชม 60 บาท หางบัตรสามารถนำไปแลกอาหารสัตว์ได้ คือ แกะ กระต่าย ปลา แต่ถ้าไม่อยากให้อาหารสัตว์ หางบัตรที่อยู่ครบทั้ง 3 ใบ สามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด