Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เมืองลำพูน

รวม เมืองลำพูน ใน EDTguide

ครัวคุณกุ้ง ลำพูน

ครัวคุณกุ้ง ลำพูน

ครัวคุณกุ้ง มีหลายสาขาให้คุณได้เลือกรับประทานตามสถานที่และความสะดวกของลูกค้า ร้านนี้เป็นครัวขนาดใหญ่ที่มีบริการทั้งรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์และโต๊ะจีน เมนูอาหารหลายหลากระดับภัตตาคาร แต่ราคามาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ เมนูอาหารเน้นหนักไปที่อาหารที่นับวันยิ่งหาทานยาก

ลาวัลย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ลาวัลย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเล็กๆ อยู่ในอำเภอเมืองลำพูน เป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญชัย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือชนชาติเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า "จามเทวี" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร เปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด