Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

แม่วาง

รวม แม่วาง ใน EDTguide

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นโครงการหลวงบนยอดดอยอินทนนท์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300-1,400 เมตร ถูกโอบล้อมรอบเทือกเขาสลับซ้อนกัน ทำให้มีแอ่งที่ราบเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้เริ่มต้นดำเนินงานในปี พ.ศ.2528 ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ให้ปรึกษารื่องเกษตรกรรมแก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังทำการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากเส้นใยกัญชา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาในชุมชนอีกด้วย ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ การชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และที่ขาดไม่ได้คือดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่งเต็มต้นจนทั่วทั้งต้นกลายเป็นสีชมพู ที่จะมีให้ชมในทุกๆ ปลายเดือนธันวาคม จนถึงกลางเดือนมกราคม

ร้านอาหาร คุ้มขุนวาง

ร้านอาหาร คุ้มขุนวาง

ร้านอาหาร คุ้มขุนวาง อยู่ภายใน คุ้มขุนวาง รีสอร์ท บรรยากาศสบายๆ บริการอาหารไทย มีหลากหลายรายการ อาทิ ต้มยำรวมมิตร

The Chai Lai Orchid Resort

The Chai Lai Orchid Resort

The Chai Lai Orchid Resort รีสอร์ทบรรยากาศสบายๆ สไตล์การตกแต่งเรียบง่าย ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านพืช ได้แก่ ไม้ผล, ไม้ดอก, และผัก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านการเลี้ยงสัตว์ จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด