Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

รวม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน EDTguide

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

เตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2560 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแดนอีสาน

ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 105 ปี ของ ท่าฉลอม ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจจากสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต ได้ถูกยกฐานะเป็น เทศบาลนครสมุทรสาคร ทว่าไม่อาจลบความทรงจำและชื่อของ ท่าฉลอม ให้เลือนหายไปได้ ณ วันนี้ท่าฉลอมกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 3 แสนคนต่อปี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ท่าฉลอม ที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองท่าสำคัญในการสัญจรไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่าฉลอมยังได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่มีการเติบโต

เสาเฉลียงใหญ่ อุบลราชธานี

เสาเฉลียงใหญ่ อุบลราชธานี

เสาเฉลียงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านผาชัน อำเภอโพธ์ไทร เส้นทางถนนหมายเลข 2112 สายโขงเจียม โขงเจียม เขมราฐ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 50 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ตั้งวางทับกันที่เกิดจากการกัดกร่อนของ ลม น้ำ อากาศ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

บึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 22 ตารางกิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำนานาชาติ อาทิ นกน้ำกว่า 100 ชนิดซึ่งพบเห็นได้ยาก และปลาบู่แคระ ที่พบเห็นได้ยากเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยดำเนินแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จวบจนต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1098 ของโลก

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด