Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

รวม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ใน EDTguide

สวนนงนุช จ.ชลบุรี

สวนนงนุช จ.ชลบุรี

สวนนงนุช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ภายในสวนประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด อาทิ สวนมะม่วง, สวนมะพร้าว, ฟาร์มกล้วยไม้ และสวนพฤกษชาติอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วย

จุดชมวิวเนินนางพญา จ.จันทบุรี

จุดชมวิวเนินนางพญา จ.จันทบุรี

เนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี เหมาะสำหรับการขับรถชมทัศนียภาพทางทะเล และยังสามารถจอดรถลงมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

น้ำตกทีลอซู จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โดยน้ำจะตกลงมาจากแนวหน้าผาหินปูนที่กว้างกว่า 400 เมตร สูงประมาณ 200 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นๆ และมีน้ำไหลแรงตลอดปี โดยในฤดูฝนจะมีความสวยงามที่สุด แต่ในบางช่วงเวลาทางอุทยาทจะไม่อนุญาตให้เข้าชมเนื่องจากอาจเกิดน้ำป่าได้

ดอยหัวแม่คำ (ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ)

ดอยหัวแม่คำ (ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ)

เป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นส่วนใหญ่ และยังมีเผ่าอีก้อ ม้งและมูเซอ ช่วงตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเหมือนวันขึ้นปีใหม่ ในวันนั้นชาวลีซอจะแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต้นระบำ รวม 7 วัน 7 คืน ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,821,875 ไร่

ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่

ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่

โครงการฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ในหุบเขากว่า 2,400 ไร่ เป็นทั้งรีสอร์ท ศูนย์สัมมนาครบวงจร และไร่องุ่นไร้เมล็ดที่มีเนื้อที่ 240 ไร่ มีองุ่นหลากหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศ ทางโครงการมีรถไฟให้นั่งชมรอบแปลง

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน โดยเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่ง และยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา รวมทั้งเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาพักค้างแรมที่ ดอยเสมอดาวแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นลานกว้างตั้งอยู่บนเขา สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล และที่สำคัญจุดนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมผาหัวสิงห์ ที่ตระหง่านเป็นจุดเด่นบนดอยเสมอดาวแห่งนี้

จุดชมวิวเขาแดง, อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

จุดชมวิวเขาแดง, อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

จุดชมวิวเขาแดงอยู่บนเขาแดงไม่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ มากนัก ต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบอุทยาน ภาพลำคลองเขาแดงที่ไหลคดเคี้ยวไปตามโตรกผามีเส้นขอบฟ้า แบ่งพื้นน้ำและฟ้าออกจากกัน จะงดงามมากในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่ สำหรับคลองเขาแดงเหมาะต่อการล่องเรือชมทิวทัศน์และสัตว์ในระบบนิวเศป่าชายเลน เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างสวยงาม

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียว เปรียบเสมือนเป็นราชินีแห่งมวลดอกไม้ของขุนเขา นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามตระการตา ของดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงที่ดารดาษไปทั้งผืนป่า ตัดกับสีเขียวขจีของหญ้าเพ็กและโขดหินนับ เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดอกกระเจียวบานชุ่มฉ่ำในหน้าฝนเหนือหน้าผาหินของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ดอกกระเจียวมักพบในป่าโปร่งตามโคกหรือร่มไม้ใหญ่บริเวณหัวไร่ปลายนา โดยเฉพาะคันนาในภาคเหนือและภาคอีสาน มักบานในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่มิถุนายน ถึง สิงหาคม แต่จะสวยงามตระการตาที่สุดในเดือนกรกฎาคม สอบถามเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา (ดูแลจ.นครราชสีมาและชัยภูมิ) โทร.0-4421-3030, 0-4421- 3666 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต โทร. 0-4405-6141-2

ทุ่งศรีเมือง (สนามหลวงแห่งเมืองอุบล)

ทุ่งศรีเมือง (สนามหลวงแห่งเมืองอุบล)

เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองที่มีสภาพภูมิทัศน์งดงามเป็นที่พักผ่อนของชาวเมือง คล้ายสนามหลวงของกรุงเทพฯ และเป็นที่จัดเทศกาลงานบุญต่างๆ

ถ้ำกระแซ กาญจนบุรี

ถ้ำกระแซ กาญจนบุรี

ตัวถ้ำติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี-น้ำตก สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อย ภายในถ้ำโปร่งและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มองจากหน้าถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา เบื้องล่างเป็นแม่น้ำแควน้อย

อ่าวท่าเลน กระบี่

อ่าวท่าเลน กระบี่

อ่าวเลน เป็นอ่าวขนาดเล็ก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 กม.เป็นสถานที่พายคายัคที่มีชื่อเสียงระดับโลก เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม และภูเขาหินปูน และป่าชายเลนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิด และมีเส้นทางพายเรือชมธรรมชาติพร้อมกับสัมผัสกับป่าโกงกางที่ยังสมบูรณ์ ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาพายเรือคายัคเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติ

น้ำตกแม่ยะ เชียงใหม่

น้ำตกแม่ยะ เชียงใหม่

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีต้นกำหนดมาจากดอยอินทนนท์ ไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงชัน 280 เมตร ลงมากระทบโขดหินเป็นชั้นๆ เหมือนม่าน แล้วลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง บริเวณรอบๆน้ำตกเป็นป่าเขาอันสงบเงียบ

ผาชัน

ผาชัน

หมู่บ้านผาชัน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่ง โดยหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี เสาเฉลียงใหญ่ เป็นไฮไลท์หลักของการท่องเที่ยว โดยเสาหินแห่งนี้มัความสูงประมาณ สูง 12 เมตร มีรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ด หากกล่าวตามความเชื่อของชุมชนแล้ว ถือว่าเสาเฉลียงนั้นเป็นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณของเจ้าเมือง และทหารกล้า ซึ่งเสียชีวิตจากการไปสู้รบในต่างแดน เชื่อกันว่าวิญญาณนั้น จะเป็นผึ้งมารวมกันอยู่บริเวณเสาหิน ทุกๆวันพระจะมีเจ้ากวน(ผู้ทรงเจ้า) จากหมู่บ้านไปบูชาทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเสาเฉลียงแล้ว หมู่บ้านผาชันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย อาทิ ภูสมุย ถ้ำมืด ถ้ำโลงวขัวนางนี เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องไม่ พลาดการล่องเรือชมทิวทัศของแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลสำโรง ที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บริเวณริมฝั่งโขงที่เรียกกันว่า ผาชัน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านนั่นเอง โดย ผาชัน นั้นมีลักษณะเป็นหน้าผาหินที่มีความสูงชัน โดยหน้าผานั้นมีความสูง ประมาณ 40-50 เมตร จากระดับน้ำ ตลอดเส้นทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้ ตื่นตาตื่นใจไปกับความความสวยงามของตลอดสองฝั่งโขง ซึ่งจะมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆแห่ง ซึ่งประกอบด้วย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา นครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา นครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งสภาพป่าและต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติภูลังกามีลักษณะเด่นทางธรรมชาติ เป็นภูเขาโดด มีความสูง 3 ระดับ ทอดยาวขนานไปกับถนนสาย นครพนม-บ้านแพง-หนองคาย มีสายธาร น้ำมาก มีหน้าผา สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ห้วยทราย ห้วยขาม ห้วยซ่าน กองข้าวศรีบุญเนา ด่านไก่ ด่านมะนาว ผางอย ผาวง ผาถ้ำพร้าว ถ้ำเกีย และตาดขาม

สวนสนบ่อแก้ว (นามิเมืองไทย)

สวนสนบ่อแก้ว (นามิเมืองไทย)

สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว หรือสวนสนบ่อแก้ว เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตาจึงทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง

บ้านสลักคอก เกาะช้าง

บ้านสลักคอก เกาะช้าง

บ้านสลักคอก เกาะช้าง เป็นสถานที่ตั้งใหญ่ของชุมชนชาวประมงนำเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้าน ในนามของกลุ่มอนุรักษ์ และชมรมนำเที่ยวบ้านสลักคอก ที่หวังจะสร้าง และเชื่อมชุนท้องถิ่นเข้ากับการท่องเที่ยว โดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน บนพื้นที่กว่า 670 ไร่ ของบ้านสลักคอกแห่งนี้ เป็นผืนป่าชายเล่นที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ทั้งยังคงสภาพวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นไว้ได้ชนิดที่เรียกว่าแทบจะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเลือกสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในรูปแบบต่างๆ ถ้าเป็นคนแนวแอดเวนเจอร์ น่าจะเหมาะกับการพายเรือคายัค ชมธรรมชาติด้วยตัวเอง แต่หากไม่ถนัดพายเรือ จะให้ชาวบ้านที่นี่รับหน้าที่ฝีพายให้ก็ได้ แต่ถ้าการพายเรือ นั่งเรือชมธรรมชาติยังไม่หนำใจแล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้เลือกโปรแกรมนั่งเรือ พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่อ่าวสลักคอก เป็นโปรแกรมที่ได้อิ่มท้องและอิ่มใจไปกับความเป็นธรรมชาติของบ้านสลักคอก

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบๆ ตามหุบเขาและลำห้วย สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดลำห้วยหลายสายที่สำคัญ สภาพป่าที่พบในพื้นที่ได้แก่ ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ในบริเวณพื้นที่ตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก เก้ง เม่น ชะมด อีเห็น กระรอก กระแต ฯลฯ สัตว์ปีกที่พบ ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูแดง ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ส่วนนกและสัตว์ชนิดอื่นอยู่ในระหว่างการสำรวจ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง (อ.ปง)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง (อ.ปง)

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอคือ อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอมาลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพื้นที่วนอุทยาน 4 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และวนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท มีพื้นที่ประมาณ 458,110 ไร่ หรือ 732.98 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็นหย่อมเล็กๆ ตอนเหนือและตอนใต้ของพื้นที่เป็นที่สูงลาดต่ำลงมาตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มน้ำสลับกับร่องเขา เทือกเขาที่สำคัญในพื้นที่ได้แก่ ดอยยาว ดอยบ่อ ดอยช้าง ดอยผามูบ เป็นต้น มีแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือตอนบนไหลผ่านที่ราบลุ่มตอนกลางของพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีลำน้ำในพื้นที่อีกหลายสายที่เกิดจากต้นน้ำในเทือกเขาต่างๆได้แก่ ห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยชมภู ห้วยส้าน ห้วยแม่ซ้าย และห้วยเลาอ้าย ซึ่งลำห้วยต่างๆ เหล่านี้จะไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่และไหลไปรวมกับแม่น้ำลาวและน้ำแม่กก

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน

ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง ในเทือกเขาบิน มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความลึกจากปากถ้ำถึงบริเวณลึกสุดประมาณ 300 เมตร แบ่งออกเป็นคูหาตามลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตา ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 คูหา คือ ศิวสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่างดีและจัดแสงไฟตามกลุ่มหินย้อยต่าง ๆ เพื่อเสริมจินตนาการให้แก่ผู้มาเที่ยวชม จัดเป็นถ้ำแรกที่มีการจัดแสงสีภายในถ้ำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

บ่อเกลือสินเธาว์

บ่อเกลือสินเธาว์

อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร ชาวอำเภอบ่อเกลือนอกจากจะมีอาชีพทำนาทำไร่แล้วยังมีอาชีพทำเกลือสินเธาว์อีกด้วย โดยมีแหล่งเกลือสินเธาว์อยู่บนภูเขา มีวิธีการทำคือ จะนำน้ำจากบ่อมาต้มในกระทะใบบัวใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณ และจะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้

ทั้งหมด 2 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด