Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

wat chai si

รวม wat chai si ใน EDTguide

วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรี ขอนแก่น

วัดไชยศรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแปลกตา ฝีมือนายทอง ทิพย์ชา เขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่ว นด้านในเล่าเรื่องพุทธประวัติ

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น

เป็นอีกหนึ่งประเพณีในวันสงกรานต์ของที่นี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน พิธีตามความเชื่อเรียกว่าพิธีเสียเคราะห์ พิธีเสียเคราะห์ก็หมายถึงการสะเดาะเคราะห์นั่นเอง ประเพณีนี้จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายตามวิถีชีวิตของคนอีสาน และ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แต่ละปีๆในช่วงวันสงกรานต์จะมีชาวบ้านมาเที่ยวร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลาม และเพื่อสืบสานวิถีไทยและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด