Click
ปรับสีเว็บปกติ

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

Ibis Bangkok Riverside Hotel

29 ม.ค. 2554 2903

โรงแรม ไอบิสแบงค็อกริเวอร์ไซด์

Ibis Bangkok Riverside Hotel
  • ที่อยู่ : 27 ซ.ซอย เจิรญนคร 17 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  • โทรศัพท์ : 026592888 ,
  • เว็บไซต์ : http://www.ibishotel.com

ตรวจสอบราคาห้องพัก Ibis Bangkok Riverside Hotel

Check-in: Check-out: