Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

โรงแรม ฟลอริด้า

03 มิ.ย. 2551 879

โรงแรม ฟลอริด้า

Forida
  • ที่อยู่ : 519/16-20 ม.หมู่ 10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
  • โทรศัพท์ : 0-3842-6527 , 0-3842-3616

ตรวจสอบราคาห้องพัก โรงแรม ฟลอริด้า

Check-in: Check-out: