Click
ปรับสีเว็บปกติ

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

โรงแรม ยะลามายเฮ้าส์

03 มิ.ย. 2551 781

โรงแรม ยะลามายเฮ้าส์

Yala My House
  • ที่อยู่ : 109 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
  • โทรศัพท์ : 0-7322-1236-8 , 0-7321-3870

ตรวจสอบราคาห้องพัก โรงแรม ยะลามายเฮ้าส์

Check-in: Check-out: