Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ข่าวดีรับปีใหม่ ขึ้นเรือเฟอรี่ พัทยา-หัวหิน ฟรี 1-15 มกราคม 2560

ข่าวดีรับปีใหม่ ขึ้นเรือเฟอรี่ พัทยา-หัวหิน ฟรี 1-15 มกราคม 2560

3825
ข่าวดีรับปีใหม่ ขึ้นเรือเฟอรี่ พัทยา-หัวหิน ฟรี 1-15 มกราคม 2560
ข่าวดีรับปีใหม่ ขึ้นเรือเฟอรี่ พัทยา-หัวหิน ฟรี 1-15 มกราคม 2560
หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการให้บริการเฟอรี่ พัทยา หัวหิน ฟรีในปลายปี 2559 ไปนั้น ล่าสุด ทางกรมเจ้าท่าได้เปิดประชาชนทดลองใช้บริการเรือเฟอร์รี่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2560

 
ซึ่งเรือที่จะให้บริการนี้ คือ เรือปรับอากาศ 2 ชั้น ชั้นล่างมีที่นั่ง 286 ที่นั่ง ส่วนด้านบนเป็นแบบ Business class จำนวน 44 ที่นั่ง และห้อง IP จำนวน 2 ห้องด้วยกัน

สำหรับการเดินเรือนั้นมีอยู่ 2 เวลา
1. ออกจากท่าเรือสะพานปลา หัวหิน เวลา 8.30 น. และเดินทางกลับจาก แหลมบาลีฮาย พัทยา เวลา 15.30 น.

สำหรับค่าบริการอัตราปกตินั้น อยู่ที่ 1250 บาทต่อคนต่อเที่ยว