Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เตรียมตัวให้ดี ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้

เตรียมตัวให้ดี ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้

1964
เตรียมตัวให้ดี ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้
เตรียมตัวให้ดี ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้
มาแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในครั้งก่อน ล่าสุด ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2560 ในวันที่ 3-28 เมษายน 2560

โดยจะเป็นการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ ลดหย่อนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อจ่ายในรูปแบบเงินช่วยเหลือเหมือนกับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรก

 
คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน จากข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศ 14-15 ล้านคน