Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

หมวดหมู่แนะนำ

วัดมณีวนาราม

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 2332 ที่ชายดงอู่ผี้ง ผู้สร้างคือ อุปฮาดก่ำ โอรสพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลฯเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง ระหว่างวัดทุ่งศรีเมืองกับวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

11 มิ.ย. 2551 442

วัดมณีวนาราม Wat Mani Wanaram