Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อุบลราชธานี

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นวัดที่ชาวบ้านกระเดียนร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างด้วยแรงงานชาวบ้าน อิฐที่ใช้เป็นอิฐที่เผาจากดินดิบในหมู่บ้าน มีโบราณสถานที่สำคัญเช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิลาย มีโบราณวัตถุที่สำคัญเช่น พระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ธรรมมาสน์ไม้ หีบไม้เก็บตำราเป็นต้น

13 มิ.ย. 2551 93

วัดราษฎร์ประดิษฐ์

Wat Rat Pradit
  • ที่อยู่ : ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
  • วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นวัดที่ชาวบ้านกระเดียนร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างด้วยแรงงานชาวบ้าน อิฐที่ใช้เป็นอิฐที่เผาจากดินดิบในหมู่บ้าน มีโบราณสถานที่สำคัญเช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิลาย มีโบราณวัตถุที่สำคัญเช่น พระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ธรรมมาสน์ไม้ หีบไม้เก็บตำราเป็นต้น