Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้ว โดยมีญาครูต้นก้อมเป็นผู้ริเริ่ม และคุณยายสีนวลเป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อคุณยาย จึงมีชื่อว่าวัดสีนวลในคราแรก หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ภายในวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นั้นมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ คือ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญที่เป็นที่ตั้งของ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก คาดกันว่าองค์ธรรมาสน์มีอายุเกือบเก้าสิบปี

16 ม.ค. 2552 97

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ Wat Si Nuan Saeng Sawang Arom

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม
  • ที่อยู่ : อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
  • วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้ว โดยมีญาครูต้นก้อมเป็นผู้ริเริ่ม และคุณยายสีนวลเป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อคุณยาย จึงมีชื่อว่าวัดสีนวลในคราแรก หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ภายในวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นั้นมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ คือ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญที่เป็นที่ตั้งของ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก คาดกันว่าองค์ธรรมาสน์มีอายุเกือบเก้าสิบปี