Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง (อ๊ามจ้อซูก้ง)

ศาลเจ้าฮกหงวนก้งตั้งอยู่บริเวณหอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ มีประวัติเล่าว่าชาวเหมืองในจังหวัดภูเก็ต ได้อันเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้ง จากเมืองจีนมาประดิษฐานในศาลเจ้าเล็กๆ ด้านหลังโรงแรมถาวร ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์รูปแกะสลักท่านไม่ไหม้ไฟ ต่อมาได้อันเชิญไว้ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมชั่วคราว ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีก คนพบเห็นดวงวิญญาณท่านนั่งสมาธิบนยอดเขานางพันธุรัตน์ แต่ขึ้นไปดูกลับไม่พบ ภายหลังปี 2469 สาธุชนที่เคารพจึงได้จัดสร้างศาลฮกหงวนก้งเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณและรูปแกะสลักท่านมาประดิษฐานไว้ คนทั่วไปมักนิยมกราบไหว้ ขอพรเรื่องการงานค้าขายกำไรดี หากสำเร็จนิยมนำไข่มุกมาถวาย

06 ต.ค. 2552 608

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง (อ๊ามจ้อซูก้ง) Hok Nguan Kong Shrine

  • ประเภทสถานที่ : ศาลเจ้า (น่าสนใจ-เหมาะแก่การท่องเที่ยว)
  • ที่อยู่ : อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  • ศาลเจ้าฮกหงวนก้งตั้งอยู่บริเวณหอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ มีประวัติเล่าว่าชาวเหมืองในจังหวัดภูเก็ต ได้อันเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้ง จากเมืองจีนมาประดิษฐานในศาลเจ้าเล็กๆ ด้านหลังโรงแรมถาวร ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์รูปแกะสลักท่านไม่ไหม้ไฟ ต่อมาได้อันเชิญไว้ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมชั่วคราว ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอีก คนพบเห็นดวงวิญญาณท่านนั่งสมาธิบนยอดเขานางพันธุรัตน์ แต่ขึ้นไปดูกลับไม่พบ ภายหลังปี 2469 สาธุชนที่เคารพจึงได้จัดสร้างศาลฮกหงวนก้งเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณและรูปแกะสลักท่านมาประดิษฐานไว้ คนทั่วไปมักนิยมกราบไหว้ ขอพรเรื่องการงานค้าขายกำไรดี หากสำเร็จนิยมนำไข่มุกมาถวาย

NU

19 พ.ย. 2552 15:16

ผมคนนึงที่นับถือ
0 ดาว 5