Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เกาะแตน

คำบรรยาย : ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบล ตลิ่งงาม บริเวณตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดยาว ทิวมะพร้าวเรียงราย ทางฝั่งตะวันออกเป็นชายหาดยาวขนานกับแนวปะการังชายฝั่ง เรียกว่า อ่าวออก ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นอ่าวปิด มีป่าชายเลน บนเกาะมีที่พักบริการ

น. | อ่านแล้ว 684

เกาะแตน

  • ที่อยู่ : อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  • ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบล ตลิ่งงาม บริเวณตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดยาว ทิวมะพร้าวเรียงราย ทางฝั่งตะวันออกเป็นชายหาดยาวขนานกับแนวปะการังชายฝั่ง เรียกว่า อ่าวออก ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นอ่าวปิด มีป่าชายเลน บนเกาะมีที่พักบริการ

ค้นหาร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก