Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก

น้ำตกวังตะไคร้ พื้นที่ภายในอุทยานวังตะไคร้นั้น เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร โดยเป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้นำรถยนต์ เข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม

03 มิ.ย. 2551 น. | อ่านแล้ว 16820

น้ำตกวังตะไคร้

Wang Takhrai Waterfall
  • ที่อยู่ : ต.หินตั้ง ริมทางหลวงหมายเลข 3049 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  • เว็บไซต์ : http://www.wangtakrai.com
  • น้ำตกวังตะไคร้ พื้นที่ภายในอุทยานวังตะไคร้นั้น เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร โดยเป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้นำรถยนต์ เข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม

ค้นหาร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก