Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เกาะหนู-เกาะแมว

เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง บริเวณแหลมสมิหลา เหมาะสำหรับการตกปลา และสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีของจังหวัดสงขลา มีนิทานพื้นบ้านเรื่องหนูกับแมวที่เล่าถึงความเป็นมาของเกาะนี้

03 มิ.ย. 2551 1296

เกาะหนู-เกาะแมว

Koh Nu Ko Maeo
  • ที่อยู่ : อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  • เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง บริเวณแหลมสมิหลา เหมาะสำหรับการตกปลา และสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีของจังหวัดสงขลา มีนิทานพื้นบ้านเรื่องหนูกับแมวที่เล่าถึงความเป็นมาของเกาะนี้