Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดบางจาก

คำบรรยาย : วัดบางจาก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาสักการบูชา

น. | อ่านแล้ว 9004

วัดบางจาก

  • ที่อยู่ : ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  • โทรศัพท์ : 08-1685-4151
  • วัดบางจาก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาสักการบูชา

ค้นหาร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก