Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดแพรกษา

วัดแพรกษา สร้างเมื่อ พ.ศ.2444โดยตั้งชื่อตามท้องที่ที่ตั้งของวัด วัดแพรกษาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร บริเวณวัดกว้างขวาง พร้อมทั้งมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามให้ได้กราบไหว้และเยี่ยมชม ทางวัดยังได้มีการเปิดสอนปริยัติธรรมโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 อีกทั้งยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่ 3

11 มิ.ย. 2551 น. | อ่านแล้ว 8311

วัดแพรกษา

Wat Phraeksa
  • ที่อยู่ : 1 ม.3 ถ.พุทธรักษา (แพรกษา) ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
  • วัดแพรกษา สร้างเมื่อ พ.ศ.2444โดยตั้งชื่อตามท้องที่ที่ตั้งของวัด วัดแพรกษาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร บริเวณวัดกว้างขวาง พร้อมทั้งมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามให้ได้กราบไหว้และเยี่ยมชม ทางวัดยังได้มีการเปิดสอนปริยัติธรรมโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 อีกทั้งยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่ 3

ค้นหาร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก