Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

5 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน มรดกโลกของไทย

ทำความรู้จักเมืองเก่า เมืองโบราณสถานของไทย สมบัติอันทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

13413
5 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน มรดกโลกของไทย
5 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน มรดกโลกของไทย
ชมความงดงามของเมืองเก่า เมืองโบราณสถานของไทย สมบัติอันทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อันยาวนานของไทยเรา ย้อนอดีตไปชมกันเลย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ในนาม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ที่สืบเนืองยาวนานมากว่า 417 ปี และมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ งดงาม และทรงคุณค่า ทั้งวัดวาอารามหรือแม้แต่ความสง่างามของปราสาทราชวัง ป้อมปราการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต ตลอดจนผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ และวรรณกรรม ฯลฯ

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

เวลาเปิดทำการ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 มีจุดโดดเด่นของโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งที่สร้างขึ้นจากศิลาแลง  และมีเขตโบราณสถานสำคัญถึง 5 เขต ประกอบไปด้วยวัดสำคัญต่างๆ มากมา เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดสุวรรณคีรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย และ ศาลหลักเมือง เป็นต้น
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อัตราค่าเข้าชม 
นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได้ ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมอุทยานฯ ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน

เวลาเปิดทำการ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.)
*หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00-21.00 น.  จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม ก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏ มีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ปัจจุบัน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะ มีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท รถยนต์ 50 บาท

เวลาเปิดทำการ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ขอบคุณภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง


ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
ปัจจุบัน ปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย


ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน

ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน
ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหินอื่นๆที่มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซึ่งเข้ามาสู้เมืองพิมายทางทิศใต้
ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 1 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 2 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 3 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 4 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 5 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 6 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 7 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 8 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 9 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 10 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 11 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 12 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 13 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 14 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 15 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 16 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 17 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 18 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 19 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 20 ที่เที่ยวเมืองโบราณสถาน รูปที่ 21