Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย

หนีร้อน...ไปเที่ยวทะเลหมู่เกาตราด สัมผัสธรรมชาติทะเลสวย น้ำใส ดำน้ำดูปะการังได้แบบชิลล์ๆ

26006
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะทะเลที่มีทรัพยาการสมบูรณ์ หาดสวย น้ำใสและหมู่เกาะมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความสวยงาม เช่น เกาะกุด เกาะหมาก เกาะช้าง ซึ่งหน้าร้อนเหมาะมากๆ ที่จะแวะไปพักผ่อนคลายร้อน ดำน้ำดูประการัง แถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยด้วย

เกาะช้าง ตราด

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย

เกาะช้างใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร (สูง 744 เมตร) สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาดที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ

เกาะกูด

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายในน่านน้ำทะเลตราด และใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิด ลำธาร น้ำตก และมีชายหาดที่มีหาดทรายสวยงามและน้ำทะเลใส มีธรรมชาติสงบเงีย

เกาะหมาก

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะหมาก มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่ง โดยรอบมีอ่าวและชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์สูงและสวยงาม

เกาะขาม

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทรายใสสะอาด ด้านตะวันออกของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงาม

หมู่เกาะรัง

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดกลางอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรัง เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง โดยเฉพาะบริเวณเกาะกระได้รับการยกย่องว่าสวยงามติดอันดับโลก

หาดศาลเจ้า

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
หาดศาลเจ้า บริเวณทางเหนือของเกาะรังจะมีหาดศาลเจ้า ซึ่งเป็นหาดที่น้ำใส เหมาะแห่การเล่นน้ำมากๆ

เกาะยักษ์เล็ก

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะยักษ์เล็ก  หรืออีกชื่อว่าเกาะโล้น เป็นหมู่เกาะในจังหวัดตราด เป็นเกาะที่น้ำทะเลใสสุดๆ เหมาะกับการดำน้ำดูปลา

เกาะยักษ์ใหญ่ 

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง น้ำทะเลใสสามารถมองเห็นฝูงปลาว่ายมากมายละลานตาเต็มไปหมด

เกาะมะปริง

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะมะปริง เป็นหมู่เกาะสามพี่น้องที่ประกอบด้วยเกาะเทียน เกาะกลางและเกาะมะปริง บริเวณเกาะนี้จะมีปะการังที่สมบูรณ์มาก

เกาะแรด

ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย
เกาะแรด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะกูด เป็นเกาะเล็กๆ พื้นที่บางส่วนเป็นสวนมะพร้าว ด้านหน้าอ่าวมีชาวประมงทำกระชังเลี้ยงปลาเก๋า และปลาทะเลชนิดต่างๆ


ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 1 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 2 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 3 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 4 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 5 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 6 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 7 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 8 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 9 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 10 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 11 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 12 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 13 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 14 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 15 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 16 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 17 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 18 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 19 ร้อนนัก! เที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ในวันฟ้าใส หาดทรายสวย รูปที่ 20