Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

9 วัดต้องแวะ! เมื่อไปเยือนอุบลราชธานี

อุบลราชธานี จังหวัดที่เต็มไปด้วยอารยธรรม และมีวัดเยอะมากกก

76853
9 วัดต้องแวะ! เมื่อไปเยือนอุบลราชธานี
9 วัดต้องแวะ! เมื่อไปเยือนอุบลราชธานี

อุบลราชธานี จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังถือเป็นเมืองต้นรากในการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งหากใครมีโอกาสได้ไป ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มากมายไปด้วยวัดวาอารามต่างๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงามที่สืบทอดต่อๆกันมา และในวันนี้ EDTguide จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระ 9 วัดเสริมมงคล ในอุบลราชธานีกันค่า

 

1. วัดหลวง

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดหลวง ถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือได้ว่าเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก นั้นก็คือ ท้าวคำผง นั้นเอง เนื่องจากเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี ที่ตั้งขึ้นหลังตั้งเมือง ดังนั้น จึงมีโบสถ์ที่สวยงาม แต่แน่เสียดาย ที่โบสถ์หลังดังกล่าวได้รื้อไปแล้ว และได้สร้างโบสถ์หลังใหม่แบบเมืองหลวงขึ้นแทน จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าๆ ที่ยังพอหลงเหลืออยู่ พอจะได้เห็นถึงลักษณะรูปแบบของสิมวัดหลวงได้บ้าง

ที่อยู่ ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำมูล ระหว่างท่ากวางตุ้นกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) จ.อุบลราชธานี

 

2. วัดทุ่งศรีเมือง

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นประมาณต้นสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมอีสานที่ได้รับอิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์มาประยุกต์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหอไตรกลางน้ำอันแสนสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ สร้างด้วยไม้มีลักษณะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว นับเป็นหอไตรแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์เงิน ซึ่งถูกปูนปิดทับและทาทองมากกว่าร้อยปี และยังมีจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพุทธประวัติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนให้ได้ชมกันอีกด้วย

ที่อยู่ : ถนนหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

3. วัดมหาวนาราม

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอบุลราชธานีเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองบุลราชธานี คำว่า "อินทร์แปง" หมายถึงพระอินทร์เป็นผู้สร้างขึ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิดพรหม) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมหาวันหรือวัดป่าใหญ่ และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดมหาวนาราม

ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

4. วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้ว โดยมีญาครูต้นก้อมเป็นผู้ริเริ่ม และคุณยายสีนวลเป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อคุณยาย จึงมีชื่อว่าวัดสีนวลในคราแรก หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ภายในวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นั้นมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ คือ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญที่เป็นที่ตั้งของ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก คาดกันว่าองค์ธรรมาสน์มีอายุเกือบเก้าสิบปี

ที่อยู่ : .เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

5. วัดมณีวนาราม

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดมณีวนาราม หรือ วัดป่าน้อย สร้างเมื่อประมาณ พ.. 2332 ผู้สร้างคือ อุปฮาดก่ำ โอรสพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลฯเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง ระหว่างวัดทุ่งศรีเมืองกับวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

ที่อยู่ : อำเภอเมืองอุบลราชธานี .อุบลราชธานี

 

6. วัดธาตุสวนตาล

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดพระธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจ ภายในจะมีองค์พระธาตุสวนตาลที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม เชื่อกันว่าพระธาตุสวนตาลได้รับการสร้างขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับพระธาตุพนมจากชาวขอมที่ต้องการเดินทางมาร่วมสร้างพระธาตุพนมแต่พบว่าพระธาตุพนมถูกสร้างเสร็จแล้ว จึงมาสร้างพระธาตุสวนตาลไว้ที่แห่งนี้ ในปี 2518 พระธาตุสวนตาลทรุดโทรมผุพังลงมา หลังจากนั้นพระธาตุสวนตาลได้รับการบูรณะและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เมื่อปี 2543 ปัจจุบันตัวพระธาตุองค์เดิมถูกครอบอยู่ด้านในองค์พระธาตุใหม่ บริเวณฐานพระธาตุสวนตาลที่ประดับด้วยภาพปั้นดินเผาเล่าเรื่องราววิถีชีวิตนั้นมีประตูเข้าสู่องค์พระธาตุดั้งเดิม อีกทั้งภายใน วัดธาตุสวนตาล ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปหิน สร้างเมื่อ พ.. 2388 พระพุทธรูปศรสุนนนท์ สร้างเมื่อ พ.. 2409 ให้กราบสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

ที่อยู่ : อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

7. วัดทุ่งศรีวิไล

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดทุ่งศรีวิไล เป็นวัดเก่าแก่ในบ้านชีทวน ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่จนมีรูปโฉมที่สวยงามอร่ามตา ภายในจะมีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่หลายองค์ไว้ด้วยกัน วัดนี้มีหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินศิลาแลงแกะสลักปางนาคปรก ศิลปะทวารวดี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะของชาวบ้านชีทวน

ที่อยู่ : .ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


8.
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นวัดที่ชาวบ้านกระเดียนร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างด้วยแรงงานชาวบ้าน อิฐที่ใช้เป็นอิฐที่เผาจากดินดิบในหมู่บ้าน มีโบราณสถานที่สำคัญเช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิลาย มีโบราณวัตถุที่สำคัญเช่น พระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ธรรมมาสน์ไม้ หีบไม้เก็บตำราเป็นต้น

ที่อยู่ : .ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

 

9. วัดกลาง

วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี
วัดในอุบลราชธานี

วัดกลาง ตั้งอยู่ถนนราชวงศ์ สร้างเมื่อ พ..2325 โดยเจ้าราชวงศ์ (ก่ำ) เป็นผู้สร้างใกล้กับคุ้มหรือ โฮงราชวงศ์ ตามคตินิยมแต่โบราณที่เสาะหาทำเลใกล้แม่น้ำสร้างเมือง แล้วสร้างวัดควบคู่กัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ำไหล วัดที่เจ้าราชวงศ์สร้าง อยู่ระหว่างวัดเหนือท่า กับ วัดใต้ท่า จึงได้ชื่อว่าวัดกลาง

ที่อยู่ : .ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 1 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 2 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 3 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 4 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 5 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 6 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 7 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 8 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 9 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 10 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 11 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 12 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 13 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 14 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 15 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 16 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 17 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 18 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 19 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 20 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 21 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 22 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 23 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 24 วัดในอุบลราชธานี รูปที่ 25