Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

10 โครงการหลวง ตามรอยเท้าพ่อ... ความสุขบนยอดดอย

สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเหล่านี้ คือ โครงการหลวงตามจังหวัดต่างๆ ที่อยากแนะนำ

4925
10 โครงการหลวง ตามรอยเท้าพ่อ... ความสุขบนยอดดอย
10 โครงการหลวง ตามรอยเท้าพ่อ... ความสุขบนยอดดอย
   จากผืนดินแห้งแล้ง จากท้องที่กันดาร จากไร่ฝิ่นอันกว้างใหญ่พลิกผันมาเป็นไร่กาแฟ ไร่ผักผลไม้เมืองหนาวสุดสายตา ด้วยพระบารมีและน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งเป็น “โครงการหลวง” มีศูนย์วิจัยพืชเมืองหนาว จัดหาพันธุ์พืชมาให้ชาวไทยภูเขาปลูก โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ต่อมารัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาดูงานได้ร่วมกันสนับสนุนเพิ่มเติม ปัจจุบันโครงการหลวงได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกจนหลายๆ ประเทศนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมากเหล่านี้คือโครงการหลวงตามจังหวัดต่างๆ ที่อยากแนะนำ

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

โครงการหลวง
โครงการหลวง
จากไร่เลื่อนลอย ถางเผาป่า จากผืนไร่ฝิ่นใหญ่ แต่รายได้ไม่เคยพอกินของชนเผ่ากะเหรี่ยงและละว้า ณ ผืนที่ห่างไกลถึงดอยสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปในปี พ.ศ. 2514 ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เสด็จมาอีกหลายหน จนมีรับสั่งกับหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ให้ช่วยพัฒนาอาชีพ จนเกิดเป็น ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย’ ขึ้นเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2533 มีการทดสอบสาธิตปลูกกาแฟ ข้าวต้นเดียว และเลี้ยงหมูหลุม ปลูกผัก ไม้ผล กาแฟ พืชไร่ ปศุสัตว์ งานหัตถกรรมชุมชนผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมและผ้าฝ้ายทอมือละว้าบ้านดง เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถมาชมขั้นตอนการเพาะกล้าพืชผัก ดอกไม้ ผลไม้ เที่ยวในชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น มีโฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ บ้านพักของศูนย์ฯ ให้ค้างคืนได้
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 09 3167 1649, 08 3324 3062
โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม โทร. 08 9555 3900

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง
โครงการหลวง
โครงการหลวงแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อลดการปลูกฝิ่น ให้ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้งมีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร เช่น งานทดสอบสาธิตการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก องุ่นไร้เมล็ด กีวีฟรุต พีช พลับ สตรอว์เบอร์รี บ๊วย เสาวรสหวาน บร็อกโคลี หอมญี่ปุ่น ผักกาดหวาน และการเลี้ยงไก่กระดูกดำ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศ ดอกลิเซียทัส คาร์เนชัน ลิลี มีแปลงสาธิตชาจีน เบอร์ 12 พันธุ์หยวนจืออูหลง ชมขั้นตอนการผลิตชาพร้อมชิมชาที่โรงผลิตชาหมู่บ้านขุนแม่วาก ราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดำ จุดชมวิวดอยผาแง่ม มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และโฮมสเตย์ให้เลือกพัก
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
112 ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0 5331 8333, 08 8413 7243

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

โครงการหลวง
โครงการหลวง
กว่า 30 ปี วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ได้ถูกทดแทนด้วยแปลงผัก ผลไม้ สร้างรายได้และความสุขให้แก่ชุมชน ที่นี่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบ พริกหวานแดง เหลือง เขียว และมะเขือเทศโครงการหลวง มีผลิตผลที่โดดเด่น คือ อะโวคาโด ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ ปลูกแบบอินทรีย์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงเกษตรของชาวม้งได้ที่บ้านบวกจั่น มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมแปลงกุหลาบหลากสีสันที่ได้บ้านบวกเต๋ย งานหัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การโยนลูกข่าง การเป่าแคนม้ง และทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม มีประเพณีปีใหม่ม้ง สามารถจองบ้านพักของทางศูนย์ฯ ซึ่งรองรับได้ 20 คน หรือจะนำเต็นท์มากางเองก็ย่อมได้
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
72 ม.7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 08 1952 7650, 0 5331 8308

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

โครงการหลวง
โครงการหลวง
ปี 2530 มูลนิธิโครงการหลวงให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำมาหากินให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) และม้ง ส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาว เช่น ไม้ดอก ชา กาแฟ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการปลูกป่าชาวบ้าน ปลูกหญ้าแฝก ผลิตกล้าไม้จันทองและการบูร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศโครงการหลวง คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ ชมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล เช่น เสาวรสหวาน แม็กคาเดเมีย อะโวคาโด มะม่วงนวลคำ เคปกูสเบอร์รี หรือเที่ยวงานปีใหม่ม้งที่บ้านสิบสองพัฒนา เลือกซื้อผ้าปักม้ง เที่ยวบ้านปางค่าใต้ ฉลองปีใหม่เย้าซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีน ชาวไทยภูเขาจะแต่งกายชุดประจำเผ่ามาร่วมงานกันอย่างสวยงาม
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
249 ม.7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0 5440 1023, 08 8410 9089

5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

โครงการหลวง
โครงการหลวง
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิโครงการหลวงให้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ในปี พ.ศ. 2522 โดยส่งเสริมการปลูกพืชให้เพียงพอแก่ความต้องการของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในขณะนั้น เน้นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ปลูกพืชระยะยาว เช่น อะโวคาโด องุ่น กาแฟ และเฮมพ์ ส่งเสริมอนุรักษ์งานหัตถกรรมชุมชน ผ้าทอมือและผ้าปักม้งจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนผลิตผลที่โดดเด่นของที่นี่จะเป็นองุ่นไร้เมล็ด อะโวคาโด และมะเขือเทศเชอร์รีแดง นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงผลิตผลทางการเกษตรได้ตามฤดูกาล มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกที่สวยงาม เที่ยวชุมชนชมวิถีชีวิตม้ง ประเพณีปีใหม่ หรือวิถีการเลี้ยงช้าง งานสู่ขวัญช้างของเผ่ากะเหรี่ยง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย
โครงการหลวง
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งบ้านปางอุ๋ง
ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 0 5331 8326, 08 9555 9876
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านห้วยผักกูด โทร. 08 5706 6138, 08 3318 0490

6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

โครงการหลวง
โครงการหลวง
เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง แล้วแยกออกมาก่อตั้งศูนย์ฯ ใหม่ในเดือนเมษายน 2550 มีชนเผ่าม้ง เมี่ยน อาข่า จีนยูนนาน และไทยลื้ออาศัยอยู่รวมกัน ศูนย์ฯ แห่งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร เพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ผลิตผลเด่นได้แก่ พีช พลับหวานพันธุ์ฟูยู ผักตระกูลสลัด นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผัก เที่ยวดอยผาตั้ง แวะจุดชมวิวผาบ่อง-ประตูสยาม จุดชมวิวช่องผาขาด จุดชมวิวทะเลหมอกเนิน 102 ที่ว่ากันว่าสวยงามสุดๆ และมองวิวได้แบบพานอรามา ภายในศูนย์ฯ ไม่มีที่พัก แต่ใกล้ๆ มีที่พักของเอกชนให้บริการหลายแห่ง มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก เสื้อ หมวก งานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา และผลิตผลตามฤดูกาล
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
151 ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 08 1882 7477

7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

โครงการหลวง
โครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาขาดแคลนที่ทำกิน จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในการดูแลของโครงการหลวง และได้ทดสอบสาธิตการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และเห็ดในระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เช่น การทำผ้าทอ การทำเครื่องเงินจากรุ่นสู่รุ่น การทำสร้อยจากกะลามะพร้าว เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอได้ภายในหมู่บ้าน และทุกวันพระจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งชาวบ้านจะแต่งกายในชุดชนเผ่าอย่างพร้อมเพรียง มีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยที่สวยงามให้สักการะ
โครงการหลวง
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
บ้านผาลาด ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทร. 0 5351 8059, 08 3324 3063

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

โครงการหลวง
โครงการหลวง
จากที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้มีการถางพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ปี พ.ศ. 2528 จึงมีการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น โดยหลายหน่วยงานได้เข้ามาให้ความร่วมมือปลูกพืชทดแทน ปัจจุบันมีการปลูกไม้ตัดดอก พืชไร่ ชาจีน กาแฟ เห็ดเขตหนาว ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีหัวใจ ควบคู่กับการปลูกผลไม้เขตหนาว มีจุดท่องเที่ยวมากมาย เช่น ชมแปลงปลูกดอกซิมบิเดียม กล้วยไม้รองเท้านารี กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ไม้ใบวานิลลา แปลงปลูกอะโวคาโด เสาวรส พลับ แปลงชาจีนที่ไร่ชาลุงเดช เที่ยวหมู่บ้านเหล่าพัฒนา ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง การเก็บใบเมี่ยง หมักเมี่ยงแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ชมวิวพระอาทิพย์ขึ้นและตกที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ เที่ยวหมู่บ้านม้ง ล่องแพยาง แพไม้ไผ่ในลำน้ำแม่แตงที่หมู่บ้านสบก๋าย มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และโฮมสเตย์ให้พักค้างแรมได้
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ม.4 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0 5331 8308, 08 1025 1002
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา
โทร. 08 7183 6415
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านม่อนเงาะ
โทร. 08 5621 8991
ล่องแพบ้านสบก๋าย
โทร. 08 9433 7880

9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

โครงการหลวง
โครงการหลวง
จากการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และเลี้ยงสัตว์ อนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เพื่อจำหน่าย มีการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองของชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง เป็นต้น ผลิตผลเด่นของที่นี่จะเป็นแครอท คอสสลัด ผักกาดหอมห่อ กระเทียมต้น สตรอว์เบอร์รี ถั่วแขก พลับ องุ่น กีวี มันเทศญี่ปุ่น ผักกาดหัว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงปลูกได้ มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และร้านจำหน่ายของที่ระลึก เช่น กระเป๋าย่าม ผ้าพันคอ เสื้อปกาเกอะญอ ให้ซื้อเป็นของฝาก
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
บ้านห้วยตอง ม.10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0 5331 8306
สอบถามที่พัก โทร. 09 8278 9061, 08 4948 3546

10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

โครงการหลวง
โครงการหลวง
โครงการหลวง
โครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยสะโง๊ะเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 ทอดพระเนตรเห็นว่ายังมีพืชเสพติดอยู่มาก จึงรับสั่งให้โครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาช่วยกันปรับปรุงพัฒนา จนต่อมา ปี พ.ศ. 2522 ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะขึ้น เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างถาวร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า คนพื้นเมือง และไทยลื้อ มีการปลูกพืชสมุนไพรเจียวกู้หลาน เสาวรสเหลืองหวาน และหัวพันธุ์คัลลาลิลี มีการอนุรักษ์งานหัตถกรรมของคนในชุมชน เช่น ถุงย่าม สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเข็มขัดของชนเผ่าอาข่า ผ้าทอและถุงย่ามของชนเผ่าไทยลื้อ ที่นี่เด่นเรื่องปลูกดอกคาร์โมมายล์และดอกเก๊กฮวย ซึ่งจะบานช่วงเดือนธันวาคม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวดอยสะโง๊ะที่บ้านสะโง๊ะบน ซึ่งมองเห็นวิวสามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขง ประเทศลาวได้ ฤดูหนาวเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก พร้อมวิวทะเลหมอกสวยงาม
โครงการหลวง
โครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
272 ม.7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 08 1951 9711
ติดต่อบ้านพัก โทร. 06 1249 5786


โครงการหลวง รูปที่ 1 โครงการหลวง รูปที่ 2 โครงการหลวง รูปที่ 3 โครงการหลวง รูปที่ 4 โครงการหลวง รูปที่ 5 โครงการหลวง รูปที่ 6 โครงการหลวง รูปที่ 7 โครงการหลวง รูปที่ 8 โครงการหลวง รูปที่ 9 โครงการหลวง รูปที่ 10 โครงการหลวง รูปที่ 11 โครงการหลวง รูปที่ 12 โครงการหลวง รูปที่ 13 โครงการหลวง รูปที่ 14 โครงการหลวง รูปที่ 15 โครงการหลวง รูปที่ 16 โครงการหลวง รูปที่ 17 โครงการหลวง รูปที่ 18 โครงการหลวง รูปที่ 19 โครงการหลวง รูปที่ 20 โครงการหลวง รูปที่ 21 โครงการหลวง รูปที่ 22 โครงการหลวง รูปที่ 23 โครงการหลวง รูปที่ 24 โครงการหลวง รูปที่ 25 โครงการหลวง รูปที่ 26 โครงการหลวง รูปที่ 27 โครงการหลวง รูปที่ 28 โครงการหลวง รูปที่ 29 โครงการหลวง รูปที่ 30 โครงการหลวง รูปที่ 31 โครงการหลวง รูปที่ 32 โครงการหลวง รูปที่ 33 โครงการหลวง รูปที่ 34 โครงการหลวง รูปที่ 35 โครงการหลวง รูปที่ 36 โครงการหลวง รูปที่ 37 โครงการหลวง รูปที่ 38 โครงการหลวง รูปที่ 39 โครงการหลวง รูปที่ 40 โครงการหลวง รูปที่ 41 โครงการหลวง รูปที่ 42 โครงการหลวง รูปที่ 43