Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สานต่อพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทย

11743
สานต่อพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ
สานต่อพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ
ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาที่มีต่อพสกนิกรในการให้ได้มีอาชีพ อยู่ดีกินดี เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงนำมาซึ่งแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ดำเนินรอยตาม และจากการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพ จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ให้เราได้เดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว ชื่นชมความงามตามธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กับรำลึกถึงความห่วงใยที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ให้พสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
บนพื้นที่ป่าชายเลนนี้มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 4,000 ไร่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ทำการฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนพื้นที่ทำการประมงเลี้ยงตัวได้ ที่นี่... เราสามารถเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนด้วยสะพานไม้ที่ทอดยาวสุดตา ผ่านสองข้างทางที่แน่นขนัดไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ พร้อมความรู้ที่สอดแทรกไว้ให้ตามจุดต่างๆ ตลอดระยะการเที่ยวชม ซึ่งนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านไปด้วย จึงถือว่าเป็นการขับรถทางไกลเพื่อไปใช้ช่วงเวลาในวันหยุดได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ
เดินตามรอยพ่อ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

ที่อยู่ : 31 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 0 3943 3216 - 18
วัน-เวลาเปิด/ ปิด : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
ณ ที่แห่งนี้เดิมทีประสบปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ ประมาณ 250 ไร่ มาจัดทำเป็นโครงการตัวอย่างแบบบูรณาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ โดยพื้นที่ภายในโครงการฯ ถูกจัดสรรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง อาทิ กังหันลมผลิตไฟฟ้า แปลงเกษตรผสมผสาน โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ ฟาร์มโคนม และแปลงปลูกมัน เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และซื้อสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษสดๆ จากโครงการได้ด้วย วันหยุดนี้ยังไม่รู้จะไปไหนขับรถมาที่นี่ก็ดีนะ 
เดินตามรอยพ่อ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 

ที่อยู่ : 1 ม.5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุกอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
โทรศัพท์ : 0 3247 2700 - 1 
วัน-เวลาเปิด/ ปิด : เปิดทุกวัน 08.00 – 16.00 น. 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านขุนวางแล้วทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนี้มีการปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก จึงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชบนที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น หลังจากนั้นเรื่อยมาเราจึงมีโอกาสได้สัมผัสความงามของแปลงไม้ผลเมืองหนาว ตลอดจนศึกษาแปลงทดลองการเกษตรภายในศูนย์ฯ เช่น แปลงไม้ผลเมืองหนาว แปลงกาแฟ และที่พลาดไม่ได้ในช่วงเดือน ม.ค – ก.พ. ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่กำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่ง ดุจซากุระเมืองไทยสวยงามอย่าบอกใคร อยากจะขับรถมาพัก หรือกางเต็นท์ค้างคืนก็ย่อมได้
เดินตามรอยพ่อ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5311 4133, 0 5311 4136
วัน-เวลาเปิด/ ปิด : เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น. 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เดินตามรอยพ่อ
ภูพิงคราชนิเวศน์
คือพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ ตลอดจนรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในโอกาสต่างๆ เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว อากาศก็เย็นสบายตลอดปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด ไปพร้อมๆ กับศึกษาประวัติศาสตร์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปเยี่ยมชมให้ได้สักครั้ง
เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ที่อยู่ : ดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 0 5322 3065
วัน-เวลาเปิด/ ปิด : วันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 
*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เดินตามรอยพ่อ
ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ได้เสด็จผ่านดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเขาส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกฝิ่น ซ้ำยังทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธาร จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ณ ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนพื้นที่ จึงเหมาะแก่การพาชีวิตเมืองมาพักผ่อนแบบ Slow Life ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5345 0107 - 9
วัน-เวลาเปิด/ ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

เดินตามรอยพ่อ
เดินตามรอยพ่อ
ณ ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ปลูกฝิ่นของชาวเขา และมีการบุกรุกทำลายป่าอยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงทรงโปรดเกล้าให้พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ปางอุ๋ง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กม. พื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง มีทิวสนปลูกเรียงรายท่ามกลางสายหมอกที่ลอยเหนืออ่างเก็บน้ำในยามเช้า และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกติดอันดับ โดยเฉพาะฤดูหนาว จนได้รับขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ไปเยือน 
เดินตามรอยพ่อ
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังที่กล่าวมา ล้วนเป็นพระอัจฉริยภาพ และน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรของพระองค์ให้มีอาชีพ ให้พออยู่พอกิน พอเพียงเลี้ยงตัวได้ อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดส่งท้ายปี อย่าลืมเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน กับโตโยต้าถนนสีขาว แค่ เรียก ลด งด และคาด
เรียก Taxi เวลาเมา 
ลด ความเร็ว ขับไม่เกินกฎหมายกำหนด
งด ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
คาด เข็มขัดนิรภัย 
ขับรถดีๆ นะ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ CSR Society with Toyota ( https://www.facebook.com/toyotacsr )
เดินตามรอยพ่อ