Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!

วันนี้เรารวบรวมที่เที่ยว แม่ริมเชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! มาให้เลือกไปเที่ยวเช็คอินกันเก๋ๆในวันหยุด

16370
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!

อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่  เต็มไปด้วยธรรมชาติ ภูเขา ลำธาร และที่เที่ยวต่างๆมากมาย อ.แม่ริมนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ แค่เพียง 16.5 กิโลเมตรเท่านั้น   วันนี้เรารวบรวมที่เที่ยว แม่ริมเชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! มาให้เลือกไปเที่ยวเช็คอินกันเก๋ๆในวันหยุด

1. ม่อนแจ่ม (Doi Mon Jam)

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดอยแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยความงดงามของสายหมอก ทิวเขา และหมู่เมฆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ หรือจะพาครอบครัวมาแคมป์ปิ้งได้แบบชิดหมู่เมฆ ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 50 กิโลเมตรเท่านั้น


ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ดอยม่อนแจ่ม เชียงใหม่
ที่อยู่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2. ปางช้างแม่สา

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
การแสดงของช้างเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำให้ช้าง เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกออก จากนั้นก็จะนำช้างไปใส่เครื่องลากจูงไว้บนหลัง เพื่อทำการลากซุงให้นักท่องเที่ยวชม

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!

ปางช้างแม่สา

ที่อยู่ : 119/9 1096 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัน-เวลาเปิด/ปิด : เปิดทำการทุกวัน  7:30–15:30 น.
ขอบคุณภาพจาก : คุณ average

3. ม่อนวิวงาม 

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ม่อนวิวงาม คือรีสอร์ตทำเลดี สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,350 เมตร จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยุ่ที่ 25 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิอาจลดลงถึง 3 องศาเซลเซียส ม่อนวิวงามได้กลายเป็นทุ่งดอกบัวตองประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพราะพื้นที่บริเวณรีสอร์ตซึ่งมากกว่า 40 ไร่นั้น เต็มไปด้วยดอกบัวตองที่จะเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ในบางปีในวันที่ฟ้าเปิดอากาศแจ่มใส เมื่อมองไปทิศตะวันตก จะเห็นพระธาตุดอยอินทนนท์ ทางทิศเหนือเห็นดอยหลวงเชียงดาว ดอยผาหม่น และ อ.ปายบางส่วน และที่สำคัญในฝั่งทิศเหนือนี้ มักจะมีทะเลหมอกที่ปกคลุม อ.แม่แตง ให้ได้ชมและถ่ายภาพอย่างเพลิดเพลิน   
ที่ตั้ง : ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ม่อนวิวงาม เชียงใหม่
ที่อยู่ : : หมู่บ้านหนองหอยเก่า ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์: 084 773 4746
ขอบคุณภาพจาก : คุณ Sompong Onta

4. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง (Wat Pa Dara Phirom)

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าวัดมีคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี ประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๐.๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่อาณาเขตของวัด ๒๖ ไร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัด ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อที่กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ อันเป็นปีเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ที่อยู่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

5. วัดพระพุทธบาทสี่รอย (Wat Prabudabath Si Roi)

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
วัดพระพุทธบาทสี่รอย วัดนี้อยุ่กลางหุบเขาสูงชัน (วัดพระพุทธบาทสี่รอย) เป็นป่าไม้ ต้นสูงใหญ่ตามเส้นทางจะมีลำธาร น้ำไหลผ่านตลอด มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ กําเนิดเป็นพระพุทธบาทสี่รอย เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาท ของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์นั้นแล้วก็ทรงอธิฐานว่า ในเมื่อกูตถาคตนิพพานไปแล้ว เทวดาทั้งหลายก็จักนําเอาพระธาตุของกูตถาคมมาบรรจุไว้ที่รอยพระบาทที่นี่

ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!!
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
ที่อยู่ :ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 1 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 2 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 3 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 4 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 5 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 6 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 7 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 8 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 9 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 10 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 11 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 12 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 13 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 14 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 15 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 16 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 17 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 18 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 19 ไปแม่ริม เชียงใหม่ ห้ามพลาดที่เที่ยวตลอดเส้นทาง!! รูปที่ 20