Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ชวนทำบุญไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลกับวัดดังใกล้ๆ กรุงเทพฯ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

19661
ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ
ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ
สมุทรสงคราม จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามที่เก่าแก่อยู่หลายแห่ง ซึ่งการจะเดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดแห่งนี้จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายเพราะใกล้กรุงเทพ ส่วนจะต้องไปไหว้พระที่วัดไหนบ้างนั้น ไปชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ


1.วัดอัมพวันเจติยาราม 


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ เช่น ภายในจิตรกรรมฝาผนังในที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดอัมพวันเจติยาราม 
ที่อยู่ : ติดกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


2.วัดบางกุ้ง (โบสถ์ในต้นไม้)


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดบางกุ้ง เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างราวปี พ.ศ. 2250-2300 เคยเป็นที่ตั้งค่ายรบโบราณตามประวัติศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของวัดนี้คือ ตัวโบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สี่ชนิด คือ โพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อดำ โดยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าถ้าใครที่ได้มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อดำในโบสถ์ปรกโพธิ์แห่งนี้จะแคล้วคลาด ปราศจากอุปสรรค์อันตรายทั้งปวงจากบารมีของหลวงพ่อ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดบางกุ้ง (โบสถ์ในต้นไม้)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ถนนราชบุรี-วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม3.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญในจังหวัดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสำคัญคือ “หลวงพ่อบ้านแหลม”  เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริงและเป็นหนึ่งใน 5 พระพุทธรูปตามตำนานที่ลอยน้ำมาพร้อมกันจากภาคเหนือ เชื่อว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งสมความปรารถนาทุกอย่าง

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
ที่อยู่ : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม


4.วัดจุฬามณี


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น สถานที่สำคัญภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ หลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส และเกจิอาจารย์ดังที่ศพไม่เน่าเปื่อย, ชมโบสถ์จัตุรมุขหินอ่อน ที่ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และประดับภายในด้วยโคมไฟระย้า บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ในสมัยรัชกาลที่ 4 

วัดจุฬามณี
ที่อยู่ : 93 หมู่ 9, ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
ขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com


5.วัดภุมรินทร์กุฎีทอง


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2431โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อที่ดินสร้างวัด และจึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดภุมรินทร์” เป็นวัดที่มีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ปิดลวดลายทองสวยงาม

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ที่อยู่ : ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


6.วัดประดู่

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นทางชลมารคมาที่วัดนี้สมัยที่หลวงปู่แจ้งเป็นเจ้าอาวาส ทรงมีพระราชศรัทธา และได้ถวายสิ่งของให้แก่หลวงปู่มากมาย เช่น เรือเก๋งพระที่นั่ง พระแท่นบรรทม ตาลปัตร ปิ่นโต สลกบาตร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้โดยจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์พระราชศรัทธา ร.5 เก็บรักษาไว้อย่างดี นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดง "หุ่นดินสอพอง" รูปพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดประดู่
ที่อยู่ :  ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com


7.วัดศรัทธาธรรม


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า "วัดมอญ" เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชนมอญ เป็นวัดที่พระอุโบสถทำจากไม้สักทองฝังมุกทรงสำเภา และจุดเด่นของอุโบสถหลังนี่ คือ ผนังด้านในของอุโบสถฝังมุกทั้งหลัง ภายในเป็นภาพพุทธประวัติภาพรามเกียรติ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองหลายองค์ พระประธานเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราช นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นที่สักการะของชาวสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดศรัทธาธรรม
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บางจะเกร็งอ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ขอบคุณภาพจาก : http://thai.tourismthailand.org


8.วัดอินทาราม


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ ส่วนหนึ่งของวัดจัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือโบราณในอนาคต


วัดอินทาราม
ที่อยู่ : ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com


9.วัดบางกะพ้อม


ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ในบริเวณวัดมีสิ่งที่ควรชม คือ วิหารเก่า ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนูน เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เป็นของเก่าแก่ที่สวยงามหาดูได้ยากมาก เรียงรายอยู่รอบผนังวิหารทั้ง 4 ด้าน และยังมีช่องเจาะเป็นซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบอีกด้วย

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

วัดบางกะพ้อม
ที่อยู่ : ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 1 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 2 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 3 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 4 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 5 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 6 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 7 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 8 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 9 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 10 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 11 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 12 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 13 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 14 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 15 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 16 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 17 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 18 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 19 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 20 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 21 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 22 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 23 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 24 ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ รูปที่ 25