Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เหล่านี้คือที่เที่ยวโครงการหลวงซึ่งเหมาะกับช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ เที่ยวไปรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คงมีความสุขไม่น้อย

1340
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
โครงการหลวง หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเพียงไม่กี่แห่ง แต่จริงๆ แล้วโครงการหลวงได้เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมด 38 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เหล่านี้คือที่เที่ยวโครงการหลวงซึ่งเหมาะกับช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ เที่ยวไปรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คงมีความสุขไม่น้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
แหล่งปลูกสตรอว์เบอร์รีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ซึ่งจะให้ผลิตผลราวเดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคมทุกปี นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติสามารถมุ่งหน้าสู่ดอยม่อนยะ ชมวิวของศูนย์ฯ และยอดดอยได้ที่เขตบ้านห้วยน้ำจางและม่อนยะใต้ หากมาช่วงฤดูหนาว ตลอดเส้นทางจะพบดอกนางพญาเสือโคร่งบานต้อนรับสวยงาม 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการบุกรุกเผาถางป่า เวลาผ่านไป ความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอก็เริ่มดีขึ้น มีผลิตผลเด่นที่สร้างรายได้ให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลีแดง ผักกาดขาวปลี บีทรูท คอสสลัด โอ๊กลีฟแดง-เขียว พลับ สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ ที่สามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตต่างๆ ได้ มีบ้านพักของศูนย์ฯ มีโฮมสเตย์ไว้บริการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
277 ม.3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจรอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 0 5321 1489, 08 9048 3546

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทาเหนือให้มีรายได้ และแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า จึงทรงดำเนินการให้จัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ’ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 มีการทดสอบสาธิตการปลูกพืชผัก พืชอาหาร ไม้ผล กาแฟ เลี้ยงแพะนม ควายนม จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง มีผ้าทอ งานจักสานไว้สร้างอาชีพ 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
จนวันนี้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผลิตผลเด่นที่สร้างรายได้งดงาม เช่น มะระหยก มะระขาว กระเจี๊ยบขาว ข้าวโพดฝักอ่อน ซูกินี มะม่วงนวลคำ เสาวรสหวาน อะโวคาโด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงปลูกได้ ส่วนที่เที่ยวธรรมชาติก็มี ‘น้ำตกตาดเหมย’ อยู่ใกล้กับศูนย์ฯ ‘น้ำตกแม่ตะไคร้’ ห่างจากศูนย์ฯ ราว 5 กิโลเมตร จุดชมวิวบนเส้นทางแม่ตะไคร้-ห้วยแก้ว ที่ช่วงเดือนมีนาคมจะมีดอกเสี้ยวป่าสีขาวบานสะพรั่ง หรือเยี่ยมเยือนชาวเผ่าปกาเกอะญอในชุมชน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
บ้านห้วยน้ำดิบ ม.2 ต.ทาเหนืออ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0 5331 8315, 08 1530 7517

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมบ้านแม่สาเป็นครั้งแรก จากนั้นปี พ.ศ. 2525 จึงมีการจัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่’ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่น สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน ผลิตผลเด่นที่นี่คือ พริกหวานสีแดง-สีเหลือง และมะเขือเทศโครงการหลวง 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชม ศูนย์ฯ แห่งนี้ก็มีที่ให้เที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ‘พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชนเผ่าม้ง’ ที่บ้านแม่สาใหม่ ‘เส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าดงเซ้ง’ ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาความสงบให้ชุมชน ‘ประเพณีปีใหม่ม้ง’ ราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวชุดประจำเผ่าและสวมเครื่องประดับสวยงาม มีกิจกรรมการละเล่น เช่น โยนลูกช่วง เล่นลูกข่าง ล้อเลื่อนไม้ ถือเป็นงานรื่นเริงที่สนุกสนาน ทางศูนย์ฯ มีบ้านพัก 1 หลัง มีโฮมสเตย์รองรับได้ประมาณ 20-24 คน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ม.10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0 5331 8330, 08 9851 9922

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 800-1,200 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้พื้นที่ในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ ไม้ผลเขตหนาวภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ผลิตผลเด่นได้แก่ ดอกไฮเดรนเยีย ปักษาสวรรค์ บร็อกโคลี เบบี้คอส สมุนไพรต่างประเทศอย่างโรสแมรี ออริกาโน ฯลฯ
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงวิจัยต่างๆ ได้ หรือจะเที่ยวในชุมชน ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ ช้อปปิ้งงานหัตถกรรม เครื่องจักสานไม้ไผ่ สมุนไพรอบแห้ง ชมวิวนาขั้นบันไดสลับกับภูเขาสูงสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางโครงการหลวงขุนแปะ-ผาขาว, เส้นทางโครงการหลวงขุนแปะ-ดอยอมติง โดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง หากเที่ยวไม่จุใจทางศูนย์ฯ มีบ้านพักรองรับ และลานกางเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ให้เช่า นอนกินลมชมดาวกันให้เพลินตา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 09 8008 8441, 09 5450 6335

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงช่วยเหลือและรับหมู่บ้านใหม่สามัคคีไว้ในโครงการหลวง เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในปี พ.ศ. 2523 ขณะนั้นมีชนเผ่าลาหู่ อาข่า คะฉิ่น และลัวะอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่อมามีการจัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว’ และส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพทำกิน ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ โดยมีผลิตผลเด่นคือ มะม่วง อะโวคาโด มะเขือม่วงก้านเขียว ฟักทองสีขาว ฟักบัตเตอร์นัท บัวดิน ฯลฯ 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
มีการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมหัตถกรรมผ้าทอลายพื้นเมืองคะฉิ่น กลุ่มตุ๊กตาคอตตอนบัด กลุ่มทำผลิตภัณฑ์บ้านอาข่า มีการนำเที่ยวในเชิงเกษตร เที่ยวชุมชนที่บ้านหนองเขียวชาวมูเซอแดง เที่ยวบ้านใหม่สามัคคีอาข่า เที่ยวบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่บ้านชนเผ่าคะฉิ่นแห่งเดียวในประเทศไทย ชมตัวอย่างข้าวของเครื่องใช้ของชนเผ่า และการรำมะหน่าวที่ชาวเผ่าจะแต่งตัวสวยออกมาเต้นรอบเสามะหน่าว หาชมได้ยากยิ่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
บ้านใหม่สามัคคี ม.14 ต.เมืองนะอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0 5304 5600, 08 2183 4954 (ติดต่อบ้านพัก)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
‘องุ่นดำไร้เมล็ด’ ผลิตผลเด่นและขึ้นชื่อของโครงการหลวงห้วยแล้ง นับเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีมากที่สุด นอกนั้นก็มีพวกกระเทียมต้น ต้นหอมญี่ปุ่น กีวีฟรุต มะม่วง นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแปลงองุ่นดำไร้เมล็ดของเกษตรกรสามารถตัดกันสดๆ จากต้นได้เลย ราวเดือนมกราคมจะมีประเพณีปีใหม่ม้งที่มีการละเล่นมากมาย 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
หากมาช่วงฤดูหนาว ลองมานอนกางเต็นท์ชมวิวชั้นเขาที่สวยงาม ตื่นเช้ามาทักทายสายหมอกที่ค่อยๆ ลอยเอื่อย ใช้ชีวิตเรื่อยๆ แบบไม่ต้องเร่งรีบ ก่อนกลับแวะร้านค้าชุมชน ช้อปปิ้งผ้าทอมือไทยลื้อ หรือเครื่องจักสานของชนเผ่าขมุ เลือกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเป็นของฝากคนทางบ้าน สบายใจสุดๆ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ม.5 บ้านบ่อกลาง ต.ปออ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 08 17462000

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาว แตงกวาญี่ปุ่น ชมโรงเรือนไม้ประดับ อย่างเฟิร์นเขากวาง สับปะรดสี หรือชมแปลงปลูกพืชสมุนไพร เช่น โรสแมรี ออริกาโน ได้เลย ซึ่งผลิตผลเด่นก็จะเป็นชาขาว กาแฟ สับปะรดสี และผักกาดขาว ศูนย์ฯ แห่งนี้ถูกจัดตั้งเป็นโครงการวิจัยวิธีการส่งเสริมเกษตรที่สูง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง’ โดยมีคณะทำงานคือสถาบันวิจัยชาวเขา จ.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย โดยทำเป็นพื้นที่ทดสอบสาธิต 15 ไร่ มีงานทดสอบ สาธิตการปลูกพืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก และเลี้ยงสัตว์รวม 20 ชนิด 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ส่วนที่ท่องเที่ยวก็มีเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่ได้ที่บ้านห้วยโป่งผาลาด ชมแปลงปลูกผลิตผลตามฤดูกาลได้ตลอดเส้นทาง เที่ยวธรรมชาติอย่างน้ำตกโป่งผาลม น้ำตกโป่งผาเรือ เส้นทางเดินชมธรรมชาติ พรรณไม้ป่า แนะนำว่ามาที่นี่ให้ฟินต้องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตคนพื้นเมืองบ้านห้วยน้ำกืน โดยไกด์ท้องถิ่นที่จะพาเยี่ยมบ้านเรือน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด หากติดใจก็มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ หรือจะกางเต็นท์นอนก็ยังได้

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ม.13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้าจ.เชียงราย 57260
โทร. 08 7190 1272, 08 3323 2825

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
พ.ศ. 2526 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น’ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักแทนไร่ฝิ่นและปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ชาวไทยภูเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ลักษณะภูมิประเทศที่นี่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับทะเลปานกลาง 700-1,400 เมตร มีอากาศหนาวเย็นพอที่จะปลูกพืชเมืองหนาวได้ เช่น เคปกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พลัมกัฟรูบี้ พลัมจูหลี พลัมแดงบ้านหลวง ชา กาแฟ และพลับ ซึ่งเป็นผลิตผลเด่นของศูนย์ฯ 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงปลูกพืช ผัก แปลงชา ขั้นตอนการแปรรูปชาได้ ทั้งยังเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่าที่บ้านแม่จันใต้ บ้านป่าเกี๊ยะ เที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยชมพู โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำเดินชมพรรณไม้ป่า สมุนไพรพื้นถิ่น จุดชมวิว และน้ำตก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
600 ม.16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวยจ.เชียงราย 57180
โทร. 0 5316 3344

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
พ.ศ. 2525 ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มดำเนินการเปิด ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน’ ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักทดแทนไร่ฝิ่น ทั้งยังสร้างความเข้าใจในการบำรุงรักษาดินและน้ำเพื่อทำกินเป็นแหล่งถาวร มีการทดสอบ สาธิตให้ปลูกพืชผักอินทรีย์ พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ผล และพืชไร่ รวม 28 ชนิด บนพื้นที่ปลูก 392 ไร่ 95 โรงเรือน มีผลิตผลเด่นได้แก่ สตรอว์เบอร์รี บ๊วย เฟิร์นหนัง เฟิร์นเขากวาง ดอกพุซซีวิลโล ออนิโทกาลัม สร้างรายได้งดงาม 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่ได้ที่บ้านห้วยโป่งผาลาด เที่ยวชุมชนชนเผ่ามูเซอที่บ้านห้วยน้ำริน-ดอยมด เที่ยวชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงที่บ้านแม่ขะต๋าน เที่ยวน้ำตกเมืองน้อย น้ำตกห้วยม่วง เดินชมธรรมชาติพรรณไม้ป่า พืชสมุนไพรพื้นถิ่น แวะเช็กอินที่โฮมสเตย์บ้านห้วยน้ำกืน หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางป่าใหญ่ในโครงการหมู่บ้านสะอาด ที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
136 ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม่อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทร. 0 5316 3344, 08 1030 6417

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ด้วยพื้นที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาสูงจากทะเลปานกลาง 1,150 เมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง เคยทำไร่แบบหมุนเวียน แต่ความเป็นอยู่ยากจนและขาดปัจจัยพื้นฐานต่างๆ โครงการหลวงจึงเข้ามาเริ่มดำเนินงานในพื้นที่เมื่อปี พ.ศ. 2543 มีผลิตผลเด่นที่สร้างรายได้ เช่น ผัก GAP ผักอินทรีย์ พลับ อะโวคาโด เสาวรส บ๊วยโรงงาน สมุนไพรต่างๆ และกาแฟ 
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาชมแปลงสาธิตต่างๆ ได้ ภายในศูนย์ฯ มีแปลงสาธิตปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชสมุนไพร ที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านขุนแตะ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเผ่ากะเหรี่ยง งานหัตถกรรมผ้าทอกี่เอว ชมสาธิตการทอผ้า ช้อปปิ้งงานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา ถ้ายังไม่จุใจ สามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านขุนแตะได้

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0 5331 2327


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิโครงการหลวง


10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 1 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 2 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 3 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 4 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 5 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 6 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 7 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 8 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 9 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 10 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 11 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 12 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 13 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 14 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 15 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 16 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 17 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 18 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 19 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 20 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 21 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 22 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 23 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 24 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 25 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 26 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 27 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 28 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 29 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 30 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 31 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 32 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 33 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 34 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 35 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 36 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 37 10 ที่เที่ยวโครงการหลวง เรียนรู้เชิงเกษตรที่สูง รูปที่ 38