Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

อีกหนึ่งกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธนั้นคือ การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แถมยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว

1
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่ากันแล้ว นอกจากจะเฉลิมฉลองก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธนั้นคือ การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แถมยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว และในปีนี้จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย!!

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและวัดใกล้บ้าน พร้อมสักการะบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 12 ประเทศ ทั้งนี้ยังมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสำคัญจากในและต่างประเทศรวม 13 ริ้วขบวน จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะในวันที่ 29 ธ.ค.2561-1 ม.ค.2562 

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 มีกิจกรรมสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี 2561 สู่ปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561  ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มีการจัดจัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี”เป็นประจำทุกๆปี เพราะนอกจากความสวยงามของพระปรางค์วัดอรุณแล้ว ความเป็นมงคลนามของชื่อวัด ก็เป็นส่วนสำคัญ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นวัดในเขตพระราช
ฐานใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์อีกด้วย

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ร่วมสวมมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์ใหญ่และองค์แรกของพระอุโบสถ  นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ขอเชิญชาวพุทธร่วมกิจกรรมสวมมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรันตราย ภายในพระอุโบสถด้วยสิ่งที่น่าสนใจภายใจวัด ได้แก่ พระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม2561 เวลา 21.00 น. ณ วิหารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจดีย์องค์ใหม่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ำแบบลังกา  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้น

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ใกล้กับวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ อีกหนึ่งสถานที่สวดมนต์ข้ามปีที่มีประชาชนไปร่วมสวดมนต์เป็นประจำทุกปี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ภายในบริเวณวัดมีพระเจดีย์ศรีมหาธาตุเป็นปูชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และดินจากสังเวชนียสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2562 โดยเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป วัดแห่งนี้นับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ร่วมสวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นดี ชีวีสดใส” ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวด
มนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

นอกจากวัดดังกล่าวแล้ว...ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562” ณ วัด ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ