Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

โสดเจริญสติภาวนา!!  5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม

การไปเจริญภาวนาจิต ซึ่งเป็นวิธีพักผ่อนจิตใจได้อย่างดีทีเดียว หากไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดู 5 สถานที่เหล่านี้เป็นตัวเลือกเลยค่ะ

1
โสดเจริญสติภาวนา!!  5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!!  5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
ช่วงนี้หากใครจิตใจกำลังฟุ้งซ่าน จนไม่อยากอยู่คนเดียว ลองหาสถานที่ไปปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การไปเจริญภาวนาจิต ซึ่งเป็นวิธีพักผ่อนจิตใจได้อย่างดีทีเดียว หากไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดู 5 สถานที่เหล่านี้เป็นตัวเลือกเลยค่ะ

1.เสถียรธรรมสถาน (แม่ชีศันสนีย์)

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
สถานปฏิบัติธรรมรองรับชาวพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ซึ่งจัดสภาพแวดล้อม ต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกทั้งดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน เน้นชีวิตเด็ก สตรี และนักบวชสตรี เพื่อแบ่งปันความสุขสงบเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ ได้สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
เสถียรธรรมสถาน (แม่ชีศันสนีย์)
ที่อยู่ : 24/5 ม.8 ซ.รามอินทรา 55 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220
สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2.วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม

อีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆ กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
ที่อยู่ : 78/8 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำหรับการปฏิบัติธรรม มีทั้งแบบบวชเนกขัมมะบารมี 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) และบวชเนกขัมมะบารมี 3 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) 

3.วัดสังฆทาน นนทบุรี

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
เป็นวัดที่มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและที่อื่นก็ยังเคารพสักการะบูชาไม่เสื่อมคลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพร้อม เน้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปี
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
วัดสังฆทาน นนทบุรี
ที่อยู่ : ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำหรับการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน

4.วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ จัดเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน มีกิจกรรมทางศาสนามากมาย อาทิ จัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน, จัดอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ, จัดบวชเนกขัมมภาวนาประจำเดือน, จัดบวชถือศีล 8 ประจำวันและจัดบวชพระสงฆ์ประจำเดือน เป็นต้น 
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
วัดมเหยงคณ์ อยุธยา
ที่อยู่ : 95 ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน

5.วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเน้นการเผยแผ่พระศาสนาและการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 8 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม
วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
ที่อยู่ : 1 ม. 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สำหรับการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันศุกร์-อาทิตย์

โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 1 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 2 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 3 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 4 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 5 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 6 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 7 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 8 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 9 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 10 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 11 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 12 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 13 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 14 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 15 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 16 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 17 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 18 โสดเจริญสติภาวนา!! 5 สำนักที่พักใจ หลบไปปฎิบัติธรรม รูปที่ 19