Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

EDT TOP 10 Free Copy Vol 42

EDT TOP 10 Free Copy Vol 42

218
EDT TOP 10 Free Copy Vol 42
EDT TOP 10 Free Copy Vol 42
EDT TOP10 Free Copy November 2016 นิตยสารแจกฟรีที่รวบรวมสุดยอดสถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว ให้คุณได้หยิบฟรีกันทุกเดือน ณ ร้านค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

ฉบับที่ 42 “ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ” พบกับ

10 สถานที่แห่งความผูกพันตามรอยพระราชประวัติ : ในเวลานี้ หากมีทางใดทางหนึ่งที่จะได้รู้สึกใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) เห็นจะเป็นการตามรอยไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับพระองค์ท่าน หลายสถานที่ที่น่าสนใจ และเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าเหล่านี้เกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก

10 โครงการหลวงตามรอยเท้าพ่อ ความสุขบนยอดดอย : จากผืนดินแห้งแล้ง จากท้องที่กันดาร จากไร่ฝิ่นอันกว้างใหญ่พลิกผันมาเป็นไร่กาแฟ ไร่ผักผลไม้เมืองหนาวสุดสายตา ด้วยพระบารมีและน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งเป็น “โครงการหลวง” มีศูนย์วิจัยพืชเมืองหนาว จัดหาพันธุ์พืชมาให้ชาวไทยภูเขาปลูกโดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันโครงการหลวงได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกจนหลายๆ ประเทศนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมาก

10 โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ความรักและความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่านสะท้อนผ่านการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้าน ทุกๆ เดือน ทุกๆ ปีพระองค์ท่านทรงสร้างโครงการตามพระราชดำริขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไป

10 พิพิธภัณฑ์...รวมเรื่องของพ่อ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ : ณ ที่ต่อไปนี้ คือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของและผลงานต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอาไว้ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และใกล้ชิดพระองค์ท่านขึ้นอีกนิด เห็นแค่นี้ก็ได้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยหนักเพื่อพวกเราขนาดไหน ยิ่งได้เห็น ได้สัมผัสยิ่งทำให้เรารักพระองค์ท่านสุดหัวใจ

10 ร้านน่าลองโครงการหลวง ชิมผลิตผลจากความรัก : จากโครงการหลวงทั้ง 39 แห่งซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หลายโครงการหลวงที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและพักกินอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลผลิตของแต่ละโครงการหลวงได้ที่ร้านอาหารของโครงการเหล่านี้คือร้านอาหารที่ใครวางแผนจะไปเที่ยวโครงการหลวงจังหวัดไหน อำเภอใดลองแวะชิมกันดู