ทัวร์สายบุญ ไหว้พระธาตุ ประจำปีเกิด 12 นักษัตร

Nov 30, 2022 711

ทัวร์สายบุญ ไหว้พระธาตุ ประจำปีเกิด 12 นักษัตร

share this:

ปี 2565 กำลังจะผ่านพ้นไป 2566 ปีใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกที ใครยังไม่มีแพลนจะไปไหน หรือไม่รู้จะไปไหนดี ไปทำบุญเสริมดวงกับการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดกันไหมมม? ซึ่งพระธาตุทั้ง 12 นักษัตรก็อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันไป วันนี้เราไปเช็กกันเลยดีกว่าว่าปีเกิดเราต้องไปไหว้พระธาตุที่ไหน ! แล้วพาเพื่อน คนรัก หรือครอบครัวไปไหว้กันเลยยย😍

พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

(ปีชวด)

พระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ มีขนาดโตประมาณเมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือนดอกบวบ หรือสีดอกพิกุลแห้ง

คำบูชาพระธาตุศรีจอมทอง
(ตั้งนะโม 3 จบ)

ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี
โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ
อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา
รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

(ปีฉลู)

พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีฉลู ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ชาวลัวะคนนึง ที่มีชื่อว่าลัวะอ้ายกอน จากนั้นลัวะอ้ายกอนบรรจุพระเกศาลงในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ ถมดินเรียบร้อยเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์อีกหลายพระองค์ เข้าไปก่อสร้างบูรณะซ่อมแซม จนเป็นพระธาตุลำปางหลวงที่สวยงามอย่างที่เป็นในปัจจุบัน

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ
คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง
วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน
เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ
อะหัง วันทามิ ธาตุโย

พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

(ปีขาล)

พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีขาล เจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาตั้งแต่โบราณ

คำบูชาพระธาตุช่อแฮ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ
ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม
พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิสัพพะโส

พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

(ปีเถาะ)

พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก และเสวยผลสมอแห้ง แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห้ง

คำบูชาพระธาตุแช่แห้ง
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก
ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง
จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย
โส ตะถาคะตัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

พระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

(ปีมะโรง)

พระธาตุวัดพระสิงห์ เป็นพระธาตุประจำปีมะโรง ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างในสมัยเดียวกับการก่อตั้งวัด ศิลปะเป็นแบบล้านนา หริภุญชัย ผสมลังกา ทั้งสวยงามและเรียบง่าย

คำบูชาพระธาตุวัดพระสิงห์
(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ
เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร
อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ
ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ
พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง

เจดีย์พุทธคยา จ.เชียงใหม่

(ปีมะเส็ง)

เจดีย์พุทธคยา ประจำปีมะเส็ง หรือที่เรียกว่าเจดีย์เจ็ดยอด วัดสำคัญและเก่าแก่ของเชียงใหม่ มีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาของประเทศอินเดีย ตัวฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกเจดีย์ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาท่านั่งขัดสมาธิ และยืนทรงเครื่องมีลวดลายแตกต่างกันไป สวยงามน่าชมมาก

คำบูชาเจดีย์พุทธคยา
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง
อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง
ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ
จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

พระเจดีย์ชเวดากอง พม่า

(ปีมะเมีย)

พระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย สำหรับพระเจดีย์ชเวดากองเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปมาก เพราะจากความสวยงามของพระเจดีย์องค์สีเหลืองทองอร่าม เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ทั้งบริเวณองค์เจดีย์จะมี “ลานฤทธิผล” หรือ “ลานอธิษฐาน” ให้กราบไหว้ขอพร จะสมดั่งความปรารถนา

คำบูชาพระเจดีย์ชเวดากอง
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ
อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา
คันธะวะ รัง
ฐิตัง ปะระมา
ธาตุ เจติยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะธา

พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

(ปีมะแม)

พระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระธาตุประจำปีมะแม ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 9 โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน ส่วนนึงอยู่ที่พระธาตุวัดสวนดอก อีกส่วนนึงอยู่ที่ดอยสุเทพนั่นเอง

คำบูชาพระธาตุดอยสุเทพ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สุวัณณะ เจติยัง เกสา
วะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง
สุเทวะนามะทัง
นะระเทเวหิ
สัพพะปูชิตัง
อะหัง วันทามิ สัพพะ

พระธาตุพนม จ.นครพนม

(ปีวอก)

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีวอก ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ประมาณ พ.ศ. 8 โดยเจ้าเมือง 5 องค์คือพระยาสุวรรณภิงคาร พระยาคำแดง พระยาอินทปัตถะนคร พระยาจุลนีพรหมทัต และพระยานันทเสน เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระธาตุพนม
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ
ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง
ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง
ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

(ปีระกา)

พระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุประจำปีระกา อยู่ที่จังหวัดลำพูน เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมากของภาคเหนือ และเป็นมิ่งขวัญของชาวลำพูน พระธาตุมีสีทองอร่าม นักท่องเที่ยวต่างเมืองเห็นแล้วเป็นต้องหยุดมอง ทางจังหวัดลำพูนได้จัดงานนมัสการประจำปีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งก็คือวันวิสาขบูชานั่นเอง

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง
วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง
สะหาอังคุลิฎฐิง
กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง
สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

พระธาตุอินทร์แขวน พม่า

(ปีจอ)

พระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุประจำปีจอ มีความเชื่อกันว่าคนเกิดปีจอต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่หากใครไม่มีโอกาสได้ไปถึงประเทศพม่า ในไทยเราสามารถบูชา “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้

คำบูชาพระธาตุอินทร์แขวน
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา
มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา
สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ
อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

(ปีกุน)

พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุน นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าพระมหาวชิรโพธิเถร ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบถวายให้พระเจ้ามังรายะนะธิราช แล้วจึงพร้อมใจกันนำเอาพระบรมธาตุขึ้นบรรจุสร้างใหม่ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งบนดอยตุง พร้อมได้ปฏิสังขรณ์องค์เดิม

คำบูชาพระธาตุดอยตุง
(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ
กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ
ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลา
กะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง
วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ
ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา

Finding your passion
#เพราะเรารู้ว่าคุณก็อยากรู้ #edtguide #มาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งกิน #รีวิวกับedt #รีวิวที่เที่ยว #รีวิวที่กิน #ไปเที่ยวก็อยากกิน #ไปกินก็อยากเที่ยว #มูเตลู #ทำบุญ #สายบุญ #พระธาตุประจำปีเกิด #12นักษัตร

สายบุญ

ทำบุญ

ไหว้พระธาตุ

พระธาตุประจำปีเกิด

12 นักษัตร

edtguide

ไหว้เสริมบุญ

วัด

related

Auntie's Garden cafe & restaurant คาเฟ่สีขาว กลางสวนสุดร่มรื่น

Auntie's Garden cafe & restaurant คาเฟ่สีขาว กลางสวนสุดร่มรื่น

#คาเฟ่สวย #บรรยากาศดี ณ บางคูวัด ปทุมธานี ตัวร้านอยู่ในสวนสีเขียว และร่มไม้ใหญ่ มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลาง พื้นที่กว้างขวาง ลมพัดเย็นสบาย ถ่ายรูปมุมไหนก็แจ่ม เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆ เพราะมีสนามเด็กเล่นสำหรับน้องๆ หนูๆ ด้วย แถมสามารถพาน้องหมามาเที่ยวได้อีกนะ

สนุก มันส์ บันเทิง ในที่เดียว Topgolf Thailand

สนุก มันส์ บันเทิง ในที่เดียว Topgolf Thailand

สวัสดีค่าเพื่อน ๆ วันนี้ edtguide มีสถานที่ทำกิจกรรมสนุก ๆ กับแก๊งมานำเสนอ เป็น Sport entertainment ที่รวบรวมความสนุก มันส์ และบันเทิงไว้ในที่เดียว “Topgolf Megacity” ชวนแก๊งเพื่อนไปกินข้าว นั่งดื่มชิล ๆ ไปพร้อมกับเล่นกอล์ฟมันส์ ๆ ดวลแต้มกันหนุก ๆ ได้

พาส่องดอกไม้ปากคลองตลาด ต้อนรับวาเลนไทน์

พาส่องดอกไม้ปากคลองตลาด ต้อนรับวาเลนไทน์

ใครกำลังมองหาของขวัญโรแมนติกโรแมนใจให้แฟนสักดอก…สองดอก หรือจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองทำคอนเทนต์เก๋ ๆ ก็ไม่ติด ปากคลองตลาดมีดอกไม้ให้เลือกเยอะมากกกก สีสดใสสวยงาม ฟีลโคเรียมากแก ราคาเริ่มต้นหลักสิบ !!

วัดโบสถ์ (สามโคก) ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในไทย

วัดโบสถ์ (สามโคก) ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในไทย

ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้สักการะมากมาย เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, หลวงพ่อโสธร องค์ใหญ่, หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาทราย ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานี, หลวงพ่อทันใจ, พระสีวลี และท้าวเวสสุวรรณ เป็นต้น

ขนมถ้วยธารทอง บางรัก ร้านเปิดใหม่ !! ยอดขายกว่า 2,000 ถ้วยต่อวัน

ขนมถ้วยธารทอง บางรัก ร้านเปิดใหม่ !! ยอดขายกว่า 2,000 ถ้วยต่อวัน

ร้านขนมถ้วยโบราณเจ้าใหม่ที่ตั้งในเมืองกรุง เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าร้านนี้ดังเพียงชั่วข้ามคืน ด้วยความสดใหม่ รสชาติดี รสอร่อยที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนรักขนมถ้วย ขนมถ้วยที่ร้านนี้เป็นขนมถ้วยสูตรที่ใช้น้ำตาลมะพร้าว

หอมใบเตย ใช้กะทิสดใหม่ ๆ ยอดขายต่อวันมากกว่า 2,000 ถ้วย

ห้างใหม่!!! ไอซีเอส ( ICS ) ไลฟ์สไตล์ ทาวน์  ตรงข้ามไอคอนสยาม

ห้างใหม่!!! ไอซีเอส ( ICS ) ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ตรงข้ามไอคอนสยาม

ศูนย์การค้าแห่งใหม่ย่านธนบุรีที่เปิดขึ้นในชื่อ ICS สามารถเดินเข้ามาง่าย ๆ โดยผ่านทางเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้าสุดหรูชื่อเจ้าดังอย่าง ICON SIAM ฝั่งธนบุรี โดยศูนย์การค้า ICS แห่งนี้ยังมี “Lotus’s PRIVÉ” พรีเมียมไฮเปอร์มาเก็ต จากแบรนด์ “โลตัส” ที่มาในคอนเซ็ปต์ “SMART Premium Supermarket” แหล่งรวมสินค้านำเข้าอาหารสด อาหารแห้ง ใจกลางเมืองธนบุรี คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก เสิร์ฟตรงแบบเหนือระดับ ด้วยความพรีเมียม

CocoaXO ชวนแฟนออกเดท เติมหวาน กินบุฟเฟต์ช็อกโกแลต

CocoaXO ชวนแฟนออกเดท เติมหวาน กินบุฟเฟต์ช็อกโกแลต

พาเข้าถ้ำบนดาดฟ้าของโรงแรม Centara Grand อยู่หลังห้าง CentralWorld ไปกินบุฟเฟต์ช็อกโกแลตพรีเมียม เติมหวานให้กับร่างกาย…และความรัก อิอิ ใครมีแฟนชวนแฟน ใครไม่มี ไปกับเพื่อนก็ได้ !! หรือไปกับครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ เพราะบรรยากาศบนดาดฟ้าดีมากเลยค่ะ

Dalmatian คาเฟ่เปิดใหม่ลายจุดสไตล์เกาหลี ใจกลางสยาม

Dalmatian คาเฟ่เปิดใหม่ลายจุดสไตล์เกาหลี ใจกลางสยาม

ใช่แล้ว !! ชื่อร้านว่าดัลเมเชียน มาจากน้องหมาลายจุดอย่างที่เพื่อน ๆ คิดนั่นแหล่ะ ถูกแล้ว บอกเลยว่าลายจุดขาวดำมันน่ารัก สุดคิวท์ จนใจเจ็บเหลือเกิน เป็นคาเฟ่ชื่อดังของเกาหลี ยกมาเปิดที่ไทยใจกลางสยามแล้ววันนี้ ค หนุ่ม ๆ สาว ๆ ไปถ่ายรูป Check-in กันเยอะมากกก

VENEZIA HOTEL โรงแรมงบประหยัด พักรายวัน @รามอินทรา 91/1

VENEZIA HOTEL โรงแรมงบประหยัด พักรายวัน @รามอินทรา 91/1

วันนี้มีโรงแรมสวยมาบอกต่อคร้า
ขึ้นชื่อว่ากรุงเทพแล้ว มีแต่ที่พักแพงแพงใช่มั้ยคะ วันนี้เรามีโรงแรมดีดี ราคาถูก มาแนะนําค่ะ
เวนีเซีย รีสอร์ท เป็นโรงแรมหรูสไตล์ยุโรป ที่ราคาเบาเบา คืนละ 600 บาทเองค่ะ

บุกถ่ายรูป หมู่บ้านกระต่าย Siam center ชั้น G

บุกถ่ายรูป หมู่บ้านกระต่าย Siam center ชั้น G

ฮัลโหลทุกคนนน วันนี้ edtguide เปิดวาร์ปจุด Check-in หมู่บ้านกระต่ายสุดคิวท์ใจกลางสยามจ้าาาา จะพาเพื่อน ๆ ไปถ่ายรูปน่ารัก ๆ ไปลงโซเชียล โพรงน้องน่ารักมาก เหมือนบ้านเทเลทับบี้ สานฝันวัยเด็กชั้นมากกก หมู่บ้านกระต่ายจะตั้งให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปถ่ายรูปตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

recommend

รวม 30 วัดสวยรวยบุญทั่วประเทศไทย
รวม 30 วัดสวยรวยบุญทั่วประเทศไทย
รวม 10 วัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กรุงเทพฯ
รวม 10 วัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กรุงเ...
วัดปากน้ำโจ้โล้ อุโบสถสีทอง งามอลังการ ตระการตา
วัดปากน้ำโจ้โล้ อุโบสถสีทอง งามอลังการ ตระการตา
รวม 5 สถานที่ ไปไหว้เจ้าขอพร กินเจในกรุงเทพ
รวม 5 สถานที่ ไปไหว้เจ้าขอพร กินเจในกรุงเทพ
รวม 30 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรโชคลาภ เฮง ปัง !!
รวม 30 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรโชคลาภ เฮง ปัง !!
พิธีใหญ่ วัดบางจาก นนทบุรี พุทธาเทวาภิเษก บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ
พิธีใหญ่ วัดบางจาก นนทบุรี พุทธาเทวาภิเษก บวงสรวงท...
สำหรับผู้ใช้ edtguide
สำหรับร้านค้าหรือธุรกิจ

© 2020 edtguide.com by Cheese Digital Network Co., Ltd. Privacy Policy