Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ร้านกาแฟโบราณ

บรรยากาศภายในร้านกาแฟโบราณตกแต่งแบบเรียบง่ายเป็นร้านในตึกแถวพาณิชย์

03 ก.ย. 2553 856

ร้านกาแฟโบราณ Coffee Shop