Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

Somkiat Cafe เชียงใหม่

สมเกียรติคาเฟ่ (Somkiat Cafe) บรรยากาศการตกแต่งเรียบง่าย มีต้นไม้ใหญ่ทำให้ร้านดูร่มรื่น

17 มิ.ย. 2559 203

สมเกียรติคาเฟ่ Somkiat Cafe