Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ข้าวต้มย้ง สาขา 1

ร้าน ข้าวต้มย้ง เป็นร้านที่เปิดขายมานานกว่า 12 ปี ที่ร้านให้ความใส่ใจใสเรื่องของรสชาติ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ นอกจากนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นำมาทำอาหารก็จะเป็นพืชผัก ที่ชาวบ้านปลูกเอง ทำให้ได้ผักที่สด รสชาติอร่อย

02 ก.ย. 2553 4240

ข้าวต้มย้ง Kao Tom Yong

  • สาขา : 1
  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ประเภทอาหาร : ซีฟู้ด
  • สัญชาติอาหาร : อาหารไทย
  • ที่อยู่ : 257/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053277942
  • ร้าน ข้าวต้มย้ง เป็นร้านที่เปิดขายมานานกว่า 12 ปี ที่ร้านให้ความใส่ใจใสเรื่องของรสชาติ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ นอกจากนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นำมาทำอาหารก็จะเป็นพืชผัก ที่ชาวบ้านปลูกเอง ทำให้ได้ผักที่สด รสชาติอร่อย