Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

Coconut Restaurant

Coconut ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ เปิดโล่ง บริการอาหารเยอรมัน อาหารไทย อยู่ใกล้กับท่าเรือ อยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องมาลิ้มลองเองได้ที่ Coconut Restaurant

13 ก.พ. 2556 2498

ร้านอาหาร โคโคนัท Coconut Restaurant

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • สัญชาติอาหาร : อาหารเยอรมัน, อาหารไทย
  • ที่อยู่ : 290/3 ม.2 ซ.เนินกลาง ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
  • โทรศัพท์ : 0815914670
  • Coconut ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ เปิดโล่ง บริการอาหารเยอรมัน อาหารไทย อยู่ใกล้กับท่าเรือ อยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องมาลิ้มลองเองได้ที่ Coconut Restaurant