Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

Vatel Cafe บางรัก

วาแตลคาเฟ่ (Vatel Cafe) เป็นอีกหนึ่งบริการของ Vatel ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับสถาบัน Vatel ประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นบริการอาหารจานเดียว แซนด์วิช เครื่องดื่ม และขนมฝรั่งเศส

05 ม.ค. 2559 467

วาแตลคาเฟ่ Vatel Cafe

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • สัญชาติอาหาร : อาหารฝรั่งเศส, อาหารไทย
  • ที่อยู่ : 72 ซ.ซอยวัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์ : 026397531 , 026397532 , 026397533
  • เว็บไซต์ : http://www.vatelbangkok.com/
  • วาแตลคาเฟ่ (Vatel Cafe) เป็นอีกหนึ่งบริการของ Vatel ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับสถาบัน Vatel ประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นบริการอาหารจานเดียว แซนด์วิช เครื่องดื่ม และขนมฝรั่งเศส