Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ธันย์โรตีมะตะบะ หัวหิน

ธันย์โรตีมะตะบะ (Thanroteemataba) ร้านโรตีชื่อดังบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ร้านที่มีลักษณะเป็นตึกแถวสองชั้น ใช้บริเวณหน้าบ้านทำโรตีขาย บรรยากาศร้านเป็นแบบกันเอง

18 เม.ย. 2559 249

ธันย์โรตีมะตะบะ Thanroteemataba

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ประเภทอาหาร : อาหารอิสลาม
  • ที่อยู่ : 41/16 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  • โทรศัพท์ : 0851821449 , 0811168006
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ThanRotiMataba/?fref=ts
  • ธันย์โรตีมะตะบะ (Thanroteemataba) ร้านโรตีชื่อดังบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ร้านที่มีลักษณะเป็นตึกแถวสองชั้น ใช้บริเวณหน้าบ้านทำโรตีขาย บรรยากาศร้านเป็นแบบกันเอง