Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

LOBSTER BUCKET บางแสน

ร้านล็อบสเตอร์บัคเก็ต ปิ้งย่างขอบชีส ทะเลถัง หม้อไฟเกาหลีเจ้าแรกในบางแสน บรรยากาศร้านสบายๆ มีให้เลือกนั่งหลากหลายมุม

21 เม.ย. 2559 1164

ล็อปเตอร์ บัคเก็ต LOBSTER BUCKET

  • สาขา : บางแสน
  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ที่อยู่ : 14/130 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.บางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
  • โทรศัพท์ : 0628354459
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/lobsterbucketth/
  • ร้านล็อบสเตอร์บัคเก็ต ปิ้งย่างขอบชีส ทะเลถัง หม้อไฟเกาหลีเจ้าแรกในบางแสน บรรยากาศร้านสบายๆ มีให้เลือกนั่งหลากหลายมุม